عقب ماندگی فناوری در پالایشگاههای کشور وجود دارد


ایسنا/اصفهان مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: به‌طور متوسط ​​۲۸ درصد از ورودی نفت خام در پالایشگاه‌ها به نفت کوره تبدیل می‌شود. در بحث انتقال نفت به پالایشگاه‌ها، در تولید فرآورده‌ها و در تنوع تولید فرآورده‌ها در پالایشگاه‌های کشور، عقب‌ماندگی فناوری وجود دارد.

اولین گردهمایی تخصصی سوخت و روانکارها (F&L) امروز (اول بهمن ماه) در دانشگاه اصفهان برگزار شد.

در این گردهمایی تخصصی رضا کاظم‌نژاد، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و رئیس کارگروه تحول و پیشرفت دانش بنیان خود را با عنوان «نیازمندی‌های فنی و پژوهشی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران» ارائه می‌کند. حوزه سوخت و فرآورده های نفتی پرداخت.

عقب ماندگی فناوری در پالایشگاههای کشور وجود دارد

در این گردهمایی تخصصی، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، اظهار کرد: در ایران با ۱۰ پالایشگاه بزرگی که داریم، روزانه حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت می شود. از این میزان تقریباً یک میلیون و 800 هزار بشکه در روز، نفت است و تقریباً 420 هزار بشکه میانات نفتی است.

کاظم‌نژاد ادامه داد: در دنیا انجام‌شده، حدود سه درصد ورودی پالایشگاه‌ها صرف هزینه‌های پالایشگاه می‌شود، یعنی از ورودی ۱۰۰ نفت خام، در نهایت سه درصد از آن هزینه می‌شود و ۹۷ می‌شود که فرآورده‌های نفتی به دست می‌آید. در حالی که در ایران انجام شده است، این عدد 6/7 درصد است، یعنی از 100 درصد ورودی به پالایشگاه ها 6/7 درصد هزینه می شود تا آن را به دست بیاورید و این عدد را در مقایسه با کیفیت پیشرفته دنیا از دو برابر کنید. برابر است!

بخوان  گرمای ۱۶۰ خورشید توسط نیمه‌رسانای خودترمیم‌شونده

در تنوع تولید فرآورده ها در پالایشگاه ها عقب ماندگی فناوری داریم

او درباره اینکه چرا این عدد در ایران با کیفیت بسیار متفاوت است، گفت: به‌طور متوسط ​​۲۸ درصد نفت خام ما در پالایشگاه‌ها به نفت کوره تبدیل می‌شود. در بحث انتقال نفت به پالایشگاه‌ها، در تولید فرآورده‌ها و همچنین در انواع تولید فرآورده‌ها در پالایشگاه‌های کشور، فناوری عقب‌مانندگی وجود دارد.

کارگروه تحول و پیشرفت دانش‌بنیان بیان کرد: یکی دیگر از پالایشگاه‌های فناوری عقب ماندگی است که ما صرفاً برای مصرف سوخت مصرف می‌کنیم، یعنی موادی با ارزشی که ممکن است طبیعت در طول میلیاردها سال به دست ما تولید شود. به این شکل میسوزنیم!

وی بیان کرد: در گستره ترکیبات نفت خام، ترکیبات بسیار با ارزشی وجود دارد. به شکلی قیمت آن‌ها می‌تواند سه یا چهار برابر بیشتر از قیمت خود سوخت باشد. حTHی memی‌tund ddr یک ayemelیatt wo فrآیndhaی whasطhahaی ، beیn aیnahmquehahaی byalatharی memثalahtrی memثalahً shahalaً shahnah بnج پnج ج ج ی ی ی یnج بnج بnج kehnahahahahahahah

وی با تاکید بر اینکه باید به پترایشگاه‌ها بسیار مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: باید از فرآورده‌های پالایش‌شده برای تولید مواد به صورت اقتصادی استفاده شود. فناوری‌هایی را ابداع می‌کنند که هر چه مواد با ارزش در نفت خام وجود داشته باشد، آن‌ها را می‌توان یا خارج کرد یا با تبدیل شدن به فرآیندهای شیمیایی یا ساخت، آن‌ها را ارزش ببخشیم و خالص‌سازی کرد.

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بیان می‌کند: مهم دیگر، توسعه نفت کوره است که ۲۸ درصد از نفت خام را تشکیل می‌دهد. اگر عدد یک میلیون 800 هزار بشکه در روز را در 0/28 ضرب کنید متوجه می‌شوید که ما روزانه حدود 100 هزار بشکه تولید مازوت داریم. این مازوت با این وضعیت فعلی که حدود سه یا چهار درصد گوگرد دارد، با نفت کوره‌ای که حدود 0/5 درصد گوگرد تقریباً حدود 100 دلار اختلاف قیمت دارد. این فقط در حوزه گوگردگیری از نفت کوره است و اگر ترکیبات با ارزش از نفت کوره گرفته شود، این اختلاف قیمت بیشتر می شود.

بخوان  عکس رنگی از یک آفتاب‌پرست کیهانی!

وی افزود: دریافت ترکیبی از نفت و تبدیل آن به ترکیبات دیگر، از حوزه‌هایی است که شرکت‌های دانش‌بنیان، اساتید و پژوهشگران می‌توانند به آن بپردازند.

خطوط لوله پیشرفتی دارد

کاظ‌نژاد گفت: بحث از خطوط لوله در پنج – شش سال گذشته پیشرفتی داشته و لازم است برای آبیاری از آن، تدابیری اندیشیده و احتمالی جدی انجام شود.

کارگروه تحول و پیشرفت دانش‌بنیان اظهار داشت: در زمینه کارگیری هوش مصنوعی در پالایشگاه‌ها را آغاز کرده‌ایم، اما هنوز از عملیاتی استفاده می‌شود که می‌توان با استفاده از هوش مصنوعی بهره برد و هزینه‌هایمان را کاهش داد، اتفاق نیفتاده است. باید از هوش مصنوعی برای استفاده از روش ها و ارزان تولید فرآورده هایمان استفاده کنیم.

انتهای پیاممنبع