فهمیدن جهت نگاه با ردیابی صدای گوش‌ها!اکنون پیشرفته می‌تواند با شناسایی نوع صدای گوش شما بفهمد که به کجا نگاه می‌کنید.

به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلسدانش‌آموزان دانشگاه دوک در سال 2018 دریافتند که هر بار که چشمان ما حرکت می‌کنند، گوش‌های ما صدای جیرجیر نامحسوسی تولید می‌کنند.

اکنون پژوهشگران روشی را ابداع کرده‌اند که با تحلیل و تحلیل آن صداها، می‌دهند که فرد به کجا نگاه می‌کند.

آگاهان ما را نمی‌شنویم، اما می‌توانم آنها را توسط یک میکروفون بسیار حساس که در کانال گوش قرار می‌دهند، دریافت کنند.

پروفسور جنیفر گرو، دانشمند ارشد این مطالعه معتقد است که این حرکات ممکن است زمانی رخ دهد که حرکات چشم، مغز را حرکت می‌کند تا گوش میانی یا سلول‌های موی گوش را منقبض کند. اولی به کاهش صداهای بلند کمک می کند، در حالی که دومی صداهای آرام را تقویت می کند.

این تنظیم و ترتیب می‌تواند به ما کمک کند تا با تنظیم خودکار ویژگی‌های شنوایی خود بر اساس آنچه به آن نگاه می‌کنیم، محیط اطراف خود را درک کنیم.

در آزمایش اخیر، تیم گرو و پروفسور کریستوفر شرا از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی 16 بزرگسال (همگی با قدرت بینایی و شنوایی خوب) را برای انجام یک آزمایش ساده به کار کردند.

داوطلبان با ردیابی بصری، حرکات یک نقطه سبز روی صفحه رایانه را بدون حرکت سر خود شروع کردند. برنامه‌هایی که آنها این کار را انجام می‌دهند، یک دوربین ردیابی چشم جهت نگاه آنها را ثبت می‌کرد، در حالی که میکروفون‌های موجود در کانال گوش آنها صداهای گوش آنها را می‌کردند.

زمانی که ویدیوهای چشم و صدای ضبط شده گوش متعاقباً پیگیری می‌شوند، مشخص می‌شوند که در جهات خاصی از صداهای گوش راکات می‌کنند.

بخوان  صفحه درخواستی شما یافت نشد.

بنابراین فقط با شناسایی نوع صدای گوش هر شرکت‌کننده تشخیص دهنده که نگاه وی به کجا مشخص شده است.

همچنین می‌توان معکوسِ این کار را انجام داد. هفته انتخابند با ردیابی جهت نگاه داوطلبان تشخیص دهنده که گوش‌های وی چه نوع صداهایی تولید می‌کند.

امید است که این تیم را بهتر درک کند، انسان کمک کند و احتمالاً به آزمایش‌های شنوایی دقیق‌تر و آموزنده‌تر می‌شود.

این مطالعه در مجله National Academy of Sciences منتشر شده است.

انتهای پیاممنبع