قوانین پرداخت جدید اپ استور اپل باعث صرفه جویی در هزینه شما نمی شود


مناقشه طولانی مدت بر سر کمیسیون ها و شیوه های اپ استور اپل به تازگی منجر به تغییرات قابل توجهی در روش هایی شده است که اکنون می توانید برای برنامه ها پرداخت کنید. اما از برخی جهات، چیز زیادی تغییر نکرده است – و ممکن است در نهایت هیچ پولی پس انداز نکنید.

اخیراً یک قاضی هرگونه درخواست تجدیدنظر در پرونده حقوقی اپل با Epic Games را رد کرد. نتیجه نهایی این است که هر دو طرف باید از قضاوت اصلی پیروی کنند، و این یک رویه اصلی اپ استور را که باعث اختلافات زیادی در بین توسعه دهندگان شد، لغو کرد.منبع