لبخند مصنوعی باعث احساس شادی واقعی می شودمطالعه‌های جدید نشان می‌دهد که لبخند زدن حتی به صورت مصنوعی باعث احساس شادی در افراد می‌شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی‌میل،وقتی احساس ناراحتی می‌کنی شاید آخرین چیزی باشد که به ذهنتان می‌رسد اما می‌تواند مطالعه‌های جدید باشد، شکل دادن گونه‌ها به حالت یک لبخند باعث می‌شود احساس شادی بیشتر داشته باشید.

آیا می‌توانی آیا بهتر است کنی؟ این سوال مدت‌ها است که ذهن روانشناسان را به خود ساخته و اکنون، تحقیقات جدید شواهدی قوی برای آن ارائه می‌کند.

یک تیم بین‌المللی از معلم به رهبری دانشمندی از دانشگاه استان‌های کالیفرنیا، داده‌های مربوط به ۳۸۷۸ شرکت کننده از ۱۹ کشور را جمع‌آوری کردند.

از یک سوم شرکت درخواست شد تا یک خودکار را در دهان خود نگه دارند، از یک سوم دیگر خواسته شد که حالات چهره بازیگران خندان تقلید کنند، و به یک سوم نهایی گفته شود که گوشه های لب های خود را به سمت گوشه های خود حرکت می دهند. و گونه‌های خود را تنها با استفاده از صورت به سمت بالا حرکت دهنده.

در هر گروه، نیمی از شرکت کنندگان هنگام اجرای موارد گفته شده به تصاویر شادی از توله سگ ها، بچه گربه ها، گل ها و آتش بازی نگاه کردند و نیمی دیگر شاهد یک صفحه خالی بودند.

این تصاویر را در حالی که حالت طبیعی چهره خود را حفظ کرده بودند نیز تماشا کردند.

به منظور پنهان کردن هدف، بررسی چند کار کوچک دیگر را با هم انجام دادند و از شرکت کنندگان خواستند مسائل ریاضی ساده را نیز حل کنند.

بعد از این مرحله، شرکت کنندگان میزان احساس شادی خود را انجام دادند.

تجزیه و تحلیل داده‌ها به دست‌های افزایش قابل توجه در شادی شرکت‌کنندگان را نشان می‌دهد که چهره چهره‌های خنده‌دار را تقلید می‌کردند یا دهان خود را به سمت خود گوش می‌کشیدند.

افراد هنگام تماشای شاد با چهره طبیعی نیز افزایشی در شادی ایجاد کرده بودند در حالی که گروهی که خودکار در دهان خود نگه داشته بود تغییر بسیاری در احساس تجربه کرد که علت آن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎

نیکلاس کولز (Nicholas Coles)، نویسنده اصلی این مقاله می‌گوید: ما به قدری احساسات مختلف را تجربه می‌کنیم که فراموش می‌کنیم چه شگفت‌انگیز داریم. اما بدون وجود احساس هیچگونه درد یا لذت، رنج یا سعادت و غم و شادی نخواهد داشت.

این تحقیق به ما در مورد چگونگی عملکرد آن می‌شود. لبخند زدن می‌تواند باعث ایجاد احساس شادی در افراد شود و در هنگام کشیدن ابروها نیز می‌تواند باعث عصبانیت فرد شود. مقاله این تیم تحقیقاتی در مجله “Nature Human Behaviour” منتشر شده است.

انتهای پیاممنبع