ماهواره «ناهید۲» گام ایران به سمت مدار ۳۶ هزار کیلومتری/حفظ ارتباط ایستگاه زمینی با «مهدا»سامانه‌های ماهواره‌ای پژوهشگاه فضای ایران با رئیس‌جمهور گفت: مجموعه ماهواره‌های ناهید گامی برای توسعه محموله‌های مخابراتی در مدار GEO است، گفت: با طراحی معماری مخابراتی که در ماهواره «ناهید ۲» صورت گرفت، این پتانسیل وجود دارد که کاربران در داخل کشور هستند. شرط در میدان دید بودن ماهواره، به تبادل داده با یکدیگر بپردازند.

دکتر نصیری در گفت‌وگو با ایسنادر کاربردها و ماموریت‌های ماهواره «ناهید ۲»، گفت: ما ۳ مدار اصلی در فضا داریم که شامل مدارهای LEO در فاصله کمتر از ۲۰۰۰ کیلومتر، مدار MEO در فاصله بین ۲۰۰۰ تا کمتر از ۳۶۰۰۰ کیلومتر و مدار GEO در فاصله ۳۶۰۰۰ کیلومتری است. است.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به مدارهای GEO و استقرارهای ماهواره ای در آن، نیازمند کسب تجارت و دانش فنی مختلف هستیم، می افزایم: برای این منظور با دستگاه های کوچکتر و در مدارهای پایین تر، فناوری ها و زیر سیستم ها باید مورد آزمایش و آزمایش قرار گیرند. در این راستا مخابراتی «ناهید ۲» با جرم حدود ۱۲۰ زمین، به عنوان یکی از برنامه‌های راهبردی جهت دستیابی به سامانه مخابراتی زمین آهنگ (مدار GEO) خواهد بود.

نصیری از جمله کاربردها و مأموریت‌های سری ماهواره‌های ناهید را تست محموله‌های باند KU و گامی برای توسعه محموله‌های مخابراتی در مدار GEO عنوان کرد.

پژوهشکده سامانه‌های ماهواره‌ای پژوهشگاه فضایی، ادامه داد: به عبارت دقیق‌تر از ماموریت‌های این ماهواره می‌توان به توسعه و آزمون فناوری‌های کلیدی مورد نیاز، تست انتقال مداری، تعیین موقعیت مستقل از GPS، دریافت تشعشعات فضایی، تست زیرسیستم‌های مختلف ماهواره‌ها در فضا و محیط اطراف. ارتباط بین دو نقطه در دید ماهواره اشاره کرد.

بخوان  اولین کاوشگر قمری کره جنوبی وارد مدار ماه شد

وی در پاسخ به این سوال که ایجاد و ایجاد ارتباط بین دو نقطه برای «ناهید ۲» چگونه برنامه ریزی شده است، توضیح داد: با طراحی معماری ارتباطاتی که گرفته شده است، این پتانسیل وجود دارد که کاربران در داخل کشور و به کمک تجهیزات قابل حمل هستند. در نظر گرفته شده به شرط در میدان دید بودن ماهواره، به تبادل اطلاعات با سیستم بپردازند.

ماهواره مهدا

پژوهشکده سامانه‌های فضایی پژوهشگاه فضایی ایران همچنین به آخرین وضعیت ماهواره «مهدا» اشاره کرد و یادآور شد: ماهواره «مهدا» یک محموله تحقیقاتی در کلاس‌های میکرو ماهواره‌ها با کمتر از ۴۰ رئیس‌جمهور است. این محموله تحقیقاتی به منظور تایید عملکرد ماهواره‌بر و همچنین آزمون قطعات و زیرسیستم‌های ماهواره به منظور ایجاد فضایی ساخته شده و به فضا ارسال می‌شود.

نصیری خاطر نشان کرد: ارتباط ایستگاه زمینی با این ماهواره در باند S در حال انجام است.

وی تاکید کرد: اطلاعات دریافتی از عملکرد عالی پرتابگر بوده و خود ماهواره نیز در حال انجام وظایف خود است.

تفاوت ماهواره‌های مهدا و ثریا

نصیری در خصوص تفاوت‌های ماهواره‌های «مهدا» و «ثریا» گفت: ماهواره‌های «مهدا» و «ثریا» در وزن و اندازه و باند مخابراتی با هم تفاوت دارند. ولی هر دو گام‌های مقدماتی برای رسیدن به مدار GEO هستند.

وی در خصوص اطلاعات به دست آمده از گزارش‌های ماهواره‌ای که دارای چه اطلاعاتی هستند، گفت: به طور خاص از اطلاعات مربوط به وضعیت کاری و سلامت سیستم‌های ماهواره‌ای از قبیل دما، از وضعیت مصرف انرژی هر قطعه، استفاده می‌شود. گزارش شارژ باتری ها در ماهواره، وضعیت پایداری لینک ارتباطی، نرخ چرخش ماهواره، موقعیت مداری و … است.

بخوان  اذعان آمریکا به وجود ویدئوهای منتشر نشده بسیاری درباره یوفوها

وی با تاکید بر اینکه از ماهواره «مهدا» از زمان تزریق، دریافت شده است، اظهار کرد: در حال حاضر ارتباط دوطرفه با ماهواره به مستمر در زمان‌های رخداد مربوط به روی ایران وجود دارد.

به گفته وی، بر اساس اطلاعات دریافتی، سلامت ماهواره و زیر سیستم‌های ماهواره «مهدا» مورد ارزیابی قرار گرفته است.

نصیری ادلمه داد: این ارتباطی اطلاعاتی که گفته شد، در باند S برای اولین بار توسط ماهواره «مهدا» محصول پژوهشگاه فضای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موجود است.

انتهای پیاممنبع