مایکروسافت با افزودن ویژگی‌های جدید به ویندوز 10 پیشرفت می‌کند، زیرا سیستم‌عامل قابلیت دیگری برای ویندوز 11 دریافت می‌کند.به یاد دارید زمانی که مایکروسافت گفت که ویندوز 10 هیچ ویژگی دیگری نخواهد داشت، و به استثنای تغییرات جزئی، به طور موثر روی یخ است؟ خب، معکوس شدن این سیاست در حال حاضر به اندازه کافی واضح است، زیرا یکی دیگر از ویژگی های ورودی ویندوز 11 نیز به سیستم عامل قبلی خود می آید.

یعنی یک “تجربه آب و هوای غنی تر” – از جمله به روز رسانی های پویا و تعاملی آب و هوا – در صفحه قفل.منبع