مایکروسافت به تازگی یک برنامه رایگان Copilot برای اندروید را راه اندازی کرده است که توسط GPT-4 پشتیبانی می شوداگر می‌خواهید با برخی از فناوری‌های هوش مصنوعی مولد در تلفن خود بازی کنید، اکنون گزینه دیگری دارید: مایکروسافت یک برنامه اندرویدی برای چت ربات Copilot خود راه‌اندازی کرده است، و مانند Copilot در ویندوز 11، استفاده از آن رایگان است و توسط GPT- پشتیبانی می‌شود. 4 و DALL-E 3.

همانطور که توسط @techosarusrex (از طريق نیووینCopilot برای اندروید برنامه اکنون در دسترس است و به نظر می رسد در 19 دسامبر وارد شده است. استفاده از آن رایگان است و حتی نیازی به ورود به حساب مایکروسافت خود ندارید – اما اگر وارد سیستم نشوید، از نظر تعداد محدود هستید. از شما می خواهد که می توانید ورودی و طول پاسخ ها را وارد کنید.

منبع