مایکروسافت به سرعت یک باگ Wi-Fi را که باعث خرابی برخی از کاربران ویندوز 11 شده بود، برطرف کردمایکروسافت یک باگ ویندوز 11 را که باعث تخریب دانش آموزان در سراسر جهان می شد، برطرف کرده است.

غول نرم‌افزاری تأیید کرد که این مشکل – به این معنی که شبکه‌های Wi-Fi دانشگاه (و سایر مؤسسات آموزشی) برای برخی از دانشجویان کار نمی‌کنند – ناشی از وصله‌های KB5032288 و KB5033375 است.منبع