مایکروسافت تیمز در حال راه اندازی یک ویژگی چت در Outlook استکاربران Microsoft Outlook به زودی می توانند به لطف به روز رسانی جدید برای تیم های مایکروسافت، از تجربه مشترک بیشتری برخوردار شوند.

سرویس کنفرانس ویدیویی در حال کار بر روی ویژگی است که می‌گوید چت تیم‌ها را به Outlook می‌آورد تا رویکردی به سبک جلسه را در مشتری ایمیل فعال کند.منبع