مایکروسافت Designer، اپلیکیشن رقیب هوش مصنوعی خود را برای Canva و Adobe معرفی کرد – اما چرا؟


مایکروسافت مجموعه ویرایش تصویر خود را در رویداد سرفیس خود به نام Designer به پایان رساند. اکثراً توسط DALL-E 2، یک فناوری OpenAI که به نظر می‌رسد سعی در مقابله با Adobe و Canva دارد، می‌شود، اما مایکروسافت ممکن است با این موضوع خیلی دیر به مهمانی برسد.

در سال‌های اخیر، انفجاری در تولیدکننده‌های تصویر هوش مصنوعی رخ داده است، با هوش مصنوعی متن به هنر گوگل که تصاویر شگفت‌انگیز را از چند عبارت به نمایش می‌گذارد، اما برنامه‌ای اختصاصی وجود ندارد که از این مزیت استفاده کند، جایی که مایکروسافت دیزاینر وارد می‌شود.

منبع