مراکز بهره‌مندی عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی از اعتبار مالیرئیس شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی ایران از صدور مجوز بهره مندی از اعتبار مالیاتی ویژه اعضای شبکه آزمایشگاهی خبر داد.

به گزارش ایسنا، رضا اسفرد با اشاره به اعتبار مالی یکی از این کارآمدها و ابزارهای تولیدی و حمایتی در قانون جهان دانش بنیان است، اظهار داشت: تا پیش از این شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، فناوران و شرکت‌های صنعتی که واجد شرایط لازم بودند. ، برای فعالیت های تحقیق و توسعه خود از تسهیلات اعتبار مالی بر اساس این قانون بهره مندی می‌برد. اما به تازگی و با تمهیدات صورت گرفته و تصمیم گیری شیوه نامه مربوطه، مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی آزمایشگاهی فناوری های راهبردی ایران نیز می‌توانند از شبکه بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: این دستورالعمل با پیگیری و حمایت از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان جمهوری و با هدف توسعه سرمایه‌گذاری در آزمایشگاه‌های آزمایشگاهی از شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی ایران انتخاب و اجرا می‌شود. بر همین اساس، استفاده از اعتبار مالیاتی در این زمینه با تأیید شبکه آزمایشگاهی راهبردی برای مراکز عضو این شبکه در بخش ویژه امکان پذیرفته شده است.

اسدیفرد درباره نحوه و شرایط بهره مندی از اعتبار مالی برای سرمایه گذاری در آزمایشگاه بر اساس شیوه نامه اجرایی اظهار کرد: آزمایشگاه عضو شبکه آزمایشگاهی می‌تواند از اعتبار مالیاتی آزمایشگاه (در آزمایشگاه که آزمایشگاه خصوصی باشد) یا اعتبار شرکت‌های تولیدی برای خرید تجهیزات جدید استفاده کند.

معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان جمهوری جمهوری اسلامی ایران بر اساس این‌که تجهیز خریداری می‌شود، نمی‌توان به عنوان پروژه تحقیق و توسعه پذیرفته شد، توضیح داد: تجهیزی که در ذیل این موضوع قرار است مورد حمایت قرار گیرد، باید مورد استفاده قرار گیرد. ارائه خدمات تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت آزمایشگاه و یا ناظر به محصولی که سرمایه‌گذاری در پروژه تحقیق و توسعه شرکت خود تولید خواهد کرد.

بخوان  ۲۲ ماهواره «استارلینک» به مدار زمین پرتاب شدند

اسدی‌فرد ادامه داد: تجهیز باید پس از نصب و راه‌اندازی در آزمایشگاه در شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی ایران نیز ارائه شود و خدمات شبکه ثبت آزمایشگاهی برای بهره‌برداری از آزمایشگاه در آزمایشگاه نظارت می‌کند.

شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی با بیان این‌که از اعتبار مالیاتی صرفاً برای تجهیزات با فناوری متوسط ​​به بالا امکان پذیر می‌شود، افزود: اعتبار مالیاتی ویژه شبکه آزمایشگاهی به میزان ۲۰ درصد استهلاک سالیانه تجهیز خریداری شده است.

وی افزود: در تصاویری که آزمایشگاهی در ارزیابی عملکرد در شبکه آزمایشگاهی در سال خرید تجهیز رتبه زیر ۱۰۰ را کسب کرد، تا سقف ۲۰ درصد استهلاک سالیانه تجهیز خریداری شده برای سال دوم نیز اعتبار مالی ویژه دریافت خواهد کرد.

شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی درباره نحوه بهره‌برداری از اعتبار مالی برای سرمایه‌گذاری در آزمایشگاه، گفت: آزمایشگاه، اطلاعات سرمایه‌گذاری، مستندات مربوط به نظریه مورد نظر و نیاز به خرید تجهیز را برای شبکه آزمایشگاهی ارسال می‌کند. شبکه‌های مستندات را بررسی کرده و در صورت نیاز، موارد تکمیلی را نیز از آزمایشگاه دریافت می‌کند و در آزمایشگاه آزمایشگاهی شبکه تائید، تجهیز توسط سرمایه‌گذار خریداری و در محل آزمایشگاه نصب و راه‌اندازی می‌شود.

اسدی‌فرد بازدیدان کرد: در صورت تایید شبکه در مورد بهره‌برداری از تجهیز و ارائه خدمات، استهلاک سالانه دستگاه در قالب «استلاک پروژه تحقیق و توسعه» معرفی می‌شود.

به نقل از معاونت علمی ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران، با هدف حمایت مالی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان بر اساس قانون ماده ۱۱ تولید دانش‌بنیان شرکت‌های دارای فعالیت‌های تحقیق و توسعه از مالیات اعتباری می‌شوند، به طوری که معادل هزینه‌های انجام شده در آن انجام شود. پروژه‌های تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی اعطا می‌شود و معادل آن از مالیات بر عملکرد مربوط به سال‌های انجام شده به صورت جداگانه یا سال‌های بعد از کسر می‌شود.

بخوان  شکل گیری ابری از ماهواره بر اثر فروپاشی روسی

انتهای پیاممنبع