ممکن است Google داده‌های مرور ناشناس شما را ذخیره کرده باشد و اکنون با حذف آن موافقت کرده است.

Chrome Incognito Mode

خبر بد: ظاهراً گوگل داده‌های مرور ناشناس Chrome شما را ذخیره می‌کند.

خبر خوب. بالاخره با حذف آن موافقت کردند.

منبع