نرمافزار هوش مصنوعی چیست؟ 1 بیتی

یعنی گفتند که ما اگر پهنای باندمان را خالی بگذاریم، شما میروید جای خالی ما را پر میکنید. همچنین Evan Spiegel و Bobby Murphy بنیانگذاران اسنپچت یکسال و نیم پس از آنکه به فیسبوک برای پیشنهاد ۳ میلیارد دلاریاش نه گفتند حالا ارزش این استارتآپ را به ۱۶ میلیارد دلار رساندهاند و همزمان خود را به لیست ۴۰۰ میلیاردر فوربس وارد کردهاند. این مسواک هوشمند حتی دارای کیف مسافرتی جدید ساخته شده از چرم مجهز به درگاه USB-C مخصوص خود برای شارژ مجدد راحتتر است. لایه اینترنت، شبکهبندی متقابل شبکههای مستقل را تعریف میکند، لایه انتقال، ارتباطات هاست به هاست را مدیریت میکند و لایه کاربرد، زمینه تبادل داده را برای نرمافزارهای کاربردی با شبکه فراهم میکند. گونه گونی پروتکلهای موجود در پشته TCP/IP و ارتباط منطقی و سامان مند آنها با یکدیگر، امکان برقراری ارتباط در شبکههای رایانهای را با اهداف متفاوت، فراهم مینماید. آدرس IP موجود در سوکت، امکان آدرس دهی کامپیوتر مقصد را فراهم و پورت مربوطه، برنامهای را که دادهها برای آن ارسال میگردد را مشخص مینماید. با پذیرفتن مدل ۵ لایهای در بحث اصلی بامسولیت فنی برای نمایش پروتکل میباشد این امکان هست که راجع به پروتکلهای غیر IETF در لایه فیزیکی صحبت کنیم. در واقع ماشین های دارای این هوش دارای خودآگاهی که توانایی حل مشکلات، یادگیری و برنامه ریزی برای آینده را دارد، هستند.

IBM کامپیوتر هوش مصنوعی اختصاصی خود را با نام آیبیام واتسون ساخته، این کامپیوتر هوشمند در برخی موارد حتی از هوش انسانی نیز پیشی گرفته است. هوش مصنوعی (AI) قرار است در آینده تبدیل به یک تکنولوژی تعیین کننده و بارز شود. حتی هنگامی که لایه بررسی شدهاست، و اسناد معماری ردهبندی شدهاست-مدل معماری جداگانهای مانندISO۷۴۹۸ وجود ندارد، لایههای تعریف شده کمتر و بی دقت تری را نسبت به مدل OSI رایج است؛ بنابراین برای پروتکلهای جهان واقعی یک مدل متناسب تر تهیه میکند. او سخنرانی ها و آموزش های متعددی برای تربیت مدیران و کارآفرینان شبیه خود صورت داده است.

“معماری استنتاج” (subsumption architecture) رادنی بروک، پیشنهادی اولیه برای چنین سیستم مرتبه ای بود. در نهایت مشخص شد که سیستم هوش مصنوعی قادر است با موفقیت از برخورد با هواپیمای دارای خلبان انسانی، حتی زمانی که خلبان تجربه کمی در پرواز با هواپیما دارد، جلوگیری کند. این پلتفرم دارای ابزارها، کتابخانهها و جامعهای از منابع کامل و انعطافپذیر است که به توسعه دهندگان امکان استفاده از پیشرفتهترین منابع یادگیری ماشین را میدهد و میتوانند با استفاده از آن پروژههای یادگیری ماشین و هوش مصنوعی خود را ایجاد و پیادهسازی کنند. لایه Transport لایه ” حمل “، قابلیت ایجاد نظم و ترتیب و تضمین ارتباط بین کامپیوترها و ارسال داده به لایه Application (لایه بالای خود) یا لایه اینترنت (لایه پایین خود) را بر عهده دارد. بینایی کامپیوتری یا بینایی ماشین، مربوط به قابلیت تشخیص و شناسایی تصاویر مشابه انسان است. حوزه بینایی ماشین بسیار گسترده است. این دو مفهوم در کنار هم میتوانند قدرت بسیار بیشتری داشته باشند! همان طور که در گذشته کارخانه ها کنار منابع مواد اولیه ایجاد شده است در حال حاضر نیز ماده خام، دانش آموختگان مهندسی، تجارت و هنر هستند که بهترین آن ها از بهترین دانشگاه ها خارج میشوند.

با پیشرفت سیستمهای هوش مصنوعی، مهارتهای آنها برای انجام کارهای مختلف بهتر از انسانها خواهد شد و اختلال در کار هم میتواند منجر به افزایش نابرابری اجتماعی و حتی یک فاجعهی اقتصادی شود. لایههای دیده شده به عنوان یک پیشرفت دهنده یا مصرفکننده یک سرویس یک متد تجرید برای جدا کردن پروتکلهای لایه بالاتر از جزئیات عناصر مهم بیتها، اترنت، شبکه محلی، و کشف تصادفات و برخوردها است در حالیکه لایهها پایینتر از دانستن جزئیات هرکاربردو پروتکل آن اجتناب میکنند. آدرس هر یک از دستگاههای درگیر در فرایند ارتباط، توسط یک عدد منحصربفرد که IP نامیده میشود، مشخص میگردند. کارت شبکه (آداپتور) دارای یک عدد دوازده رقمی مبنای شانزده (نظیر (B5-50-04-22-D۴-۶۶: بوده که آدرس MAC، نامیده میشود. هر یک از پروتکلهای موجود در پشته TCP/IP، دارای وظیفهای خاص در این زمینه (برقراری ارتباط) میباشند. تمامی برنامه و ابزارهای کاربردی در این لایه، با استفاده از لایه فوق، قادر به دستیابی به شبکه خواهند بود.

پروتکل لایهای شبکهای که امروزه استفاده میشود، IPv۴ (آیپی نسخهٔ ۴) میباشد. IPv۴ از نشانی ۳۲ بیتی (حدود ۴ میلیارد یا ۱۰۹ × ۴٫۳ نشانی) استفاده میکند؛ ولی IPv۶ از نشانی ۱۲۸ بیتی (۱۰۳۸ × ۳٫۴ نشانی!) استفاده خواهد کرد. قانون اولیه آن نگهداری ازحالت واطلاعات کلی را در حاشیهها بیان میکند؛ و فرض میشود که اینترنتی که حاشیهها را بهم وصل میکند از نظر کیفیت، سرعت و سادگی همانطور باقی نمیماند. از سال ۲۰۱۶ میلادی، این زمینه هنوز در جریان است و فروشندگان، اصطلاح تجاری خود را برای معادل «شتابدهنده هوش مصنوعی» مطرح میکنند، به این امید که طرحها و APIهایشان به طرح غالب در این زمینه تبدیل شود. از نظر ماشینهای هوش مصنوعی، این بدان معناست که هوش مصنوعی میتواند احساسات انسانها، حیوانات و سایر ماشینها را درک کند و از طریق خود تأملی و تصمیمگیری تصمیم بگیرد و سپس از این اطلاعات برای تصمیم سازی خود استفاده کند. هوش مصنوعی آمازون با پیشرفت هرچه بیشتر الگوریتمهای خود، این شرکت را به پردرآمدترین شرکت دنیا تبدیل کرده است. امروزه، پژوهشگران، الگوریتمهای هوش مصنوعی را برای استنباط و تفسیر دادههای موجود و معیارهای ویژه و مشخص به منظور دستیابی به اهداف تجاری و پیشبردن تصمیمگیریهای عملیاتی آموزش میدهند. پایتون الگوریتمهای خاصی ارائه میدهد که در برنامه نویسی استاندارد وجود ندارند.

بخوان  ۱۰ تکنولوژی پزشکی که می توانند آینده بشر را متحول کنند! | 1biti

از پیاده روها گرفته تا خیابان ها و حتی ساختمان ها، همه به اینترنت متصل خواهند بود. تأکید روی لایه بندی به عنوان محرک کلیدی معماری یک ویژگی از مدل TCP/IP نیست، اما نسبت به OSI بیشتر است. نرم افزار نمیتواند ماشین را براند، اما نرم افزار میتواند دادهها را جمع آوری کند. نشانی میتواند توصیفی از انتقال آیپی و طراحی زیرشبکههای میزبان باشد. آیپی در شرایط پروتکل لایهای پایین میتواند خدمات جهانی دسترسی را بین کامپیوترها ارائه کند. 1. برای ارتباط دسترسی چندگانه با سیستمهای آدرس دهی خودشان (مثل اترنت) یک پروتکل نگاشت آدرس نیاز است. لایه دسترسی شبکه: این لایه هم پروتکلهای (مانند لایه پیوندداده OSI) استفاده شده برای دسترسی میانجی برای وسیلههای به اشتراک گذاشته را، و هم پروتکلهای فیزیکی وتکنولوژیهای لازم برای ارتباطات از HOSTهای جداگانه برای یک رسانه توصیف میکند. برای رسیدن به این هدف، آنها از تجربه جامعه تحقیقاتی آرپانت و کارگروه بینالمللی شبکهسازی که سرف ریاست آن را بر عهده داشت، استفاده کردند.

محول شده بود. سرف از هوبرت زیمرمن و لوئیس پوزین که طراحان شبکه سیکلادز بودند یاد کرد و به تأثیرات مهمی که سیکلادز بر طراحی جدید آنها داشت اشاره کرد. در بهار سال ۱۹۷۳، وینتون سرف که به توسعه پروتکل موجود آرپانت، یعنی پروتکل برنامه کنترل شبکه (NCP) کمک کرده بود، به کان پیوست تا روی مدلهای ارتباطی با معماری باز کار کند و به دنبالش نسل بعد پروتکلها را برای آرپانت طراحی کنند. شناخته میشد چرا که در اصل، تامین مالی برای توسعه طراحی شبکه از طریق دارپا یا همان آژانس پروژههای پژوهشی پیشرفتهٔ دفاعی متعلق به وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا انجام شد. چرا و چگونه هوش مصنوعی یاد بگیریم ؟

برای مثال، برخی ساعتهای هوشمند شامل یک حسگر هستند که بهطور خودکار به افراد دربارهی لختگی دهلیزی و ضربان قلب نامنظم هشدار میدهند. ازآنجاییکه هوش مصنوعی درنبرد امنیت سایبری قویتر میشود، داشتن مدلهایی ضروری است که بتوانند رفتار و الگوهای ارتباطی افراد را بهطور مؤثر و دقیق تحلیل کنند. این حوزه یکی از شاخههای پراهمیت در علوم رایانه و هوش مصنوعی است. رباتیک: رباتها دیوایسهای ساختهٔ دست بشر هستند که در دنیای واقعی اَعمالی همچون انسانها را انجام میدهند و رباتیک شاخهای از هوش مصنوعی است که با ایجاد رباتهای هوشمند سر و کار دارد و مجموعهای از علوم مهندسی الکترونیک، مهندسی مکانیک و کامپیوتر را شامل میگردد. هوش مصنوعی شاخهای از علوم کامپیوتر است که به شبیه سازی رفتارهای هوشمند بر روی کامپیوتر میپردازد یا میتواند برای مدلسازی جنبههای تفکر انسانی بر روی کامپیوترها در نظر گرفته شود. که این رویکردها بر منطق و استدلال و اقدام متمرکز است و بیشتر تاکید بر روی تفکر منطقی و اقدام منطقی در هوشمندسازی ماشین­ها است که منجر به نتایج بهتر و دقیق­تری می­شود. مطالعه و تحقیق درباره تکنولوژی هم برای افرادی که در این زمینه فعالیت میکنند و هم افراد عادی که به فناوریهای روز دنیا علاقه دارند، خیلی جذاب است.

بخوان  متخصص تکنولوژی پزشکی هسته ای در بابل ، بهترین دکتر تکنولوژی پزشکی هسته ای بابل پذیرش24 | 1biti

پس به ناچار کار بر روی این الگوریتم رو متوقف کردن ، تا اینکه در سال 2012 دوباره به فکر این افتادن که روی این الگوریتم کار کنن چرا که با وجود big data ها و پردازنده های جدید دیگه مشکلی وجود نداشت ! همانطور که دیدید، ترشح هورمون ها همه برای دفاع از ما، ایجاد لذت و یا آرامش است. چگونگی طراحی دستگاههای استدلال گر، برای رسیدن به مجموعهای از تصمیمات منطقی با استفاده از دانشی که در اختیار آنها قرار میگیرد اساس کار طراحی سامانههای خبره (expert systems) است. از پایینترین تا بالاترین لایهها عبارتند از: لایه پیوند که پروتکلهایی را برای تبادل اطلاعات از طریق سختافزار شبکه در یک پیوند فراهم میکند. RFC ۱۱۲۲ درخواست هایHOST را برای لایه بندی روی مرجع عمومی ساخته است، اما به خیلی از اصول معماری که روی لایه بندی تأکید ندارند براشاره میکند؛ و آن به صورت یک نسخه ۴لایهای است که بهطور آزادانه تعریف شده با لایههایی که نه نام دارند نه شماره، لایه پردازش یا لایه کاربردی: «سطح بالاتر» جایی است که پروتکلهایی شبیه FTP ,SMTP,SSH,HTTP و غیره هستند. UDP و ICMP نمونههایی از پروتکلهایی هستند که میتوانند اندازه MTU را کاهش دهند.

انتقال سریع اطلاعات، بدون در نظر گرفتن مسائل امنیتی برای انتقال داده است. فرایند برقراری یک ارتباط، شامل فعالیتهای متعددی نظیر: تبدیل نام کامپیوتر به آدرس IP معادل، جانمایی رایانه مقصد، بستهبندی اطلاعات، آدرس دهی و مسیریابی دادهها به منظور تراگسیل موفقیتآمیز دادهها به مقصد مورد نظر، بوده که توسط مجموعه پروتکلهای موجود در پشته TCP/IP انجام میگیرد. تعریف مذکور موید آن است که نوآوری تنها یک مرحله در چارچوب فعالیتهای صنعتی و نیاز بازار است. این فناوری به اندازهای توسعهیافته که اجازه میدهد کامپیوترهای غیرهوشمند را به موجوداتی با هوش واقعی تبدیل کنیم که علاوه بر درک زبان طبیعی، قادر به انجام برخی از کارها به شکل مستقیم و بدون دخالت انسانها هستند. با این اوصاف است که احتمالا برای اغلب ما جالب است بدانیم که زنان قدرتمند و تاثیر گذار حوزه تکنولوژی و فناوری اطلاعات چه کسانی هستند و چه روالی را برای رسیدن به چنین جایگاهی طی کردهاند. برای مثال، IP برای این طراحی نشده بود که قابل اطمینان باشد و یکی از بهترین پروتکلهای پاسخگویdelivery است؛ و به این معنی است که به هر حال همه لایههای انتقال برای فراهم آوردن قابلیت اطمینان و درجه باید انتخاب شوند. مجله معتبر فوربس سالها است که ترینها را در زمینههای مختلف انتخاب و معرفی میکند.

رابطهای برنامهنویسی (APIها): مجموعهای از کدها هستند که با آنها میتوان امکانات هوش مصنوعی را به محصولات و بستههای نرمافزاری کنونی افزود. سرمایه­ گذاری در حوزه­ ی هوش مصنوعی تا قبل از قرن 21 با افت و خیزهای شدید روبه رو بوده است. درخواست پروتکل اینترنت(و پشته پروتکل متناظر) و این مدل لایه بندی قبل از نصب شدن مدل OSI استفاده میشد، و از آن به بعد، در کلاس هاوکتابها به دفعات زیادی مدل TCP/IP با مدل OSI مقایسه میشدند؛ که اغلب به سردرگمی منتج میشد. آیا مشتریان یا دیگر افراد هتل میتوانند مدیر را از کلیدهایش جدا کنند؛ بهنحویکه دیگر اصلاً علاقهای به تحویل داده شدن کلیدها پیش از خروج نداشته باشد؟ او همچنین یکی از بنیانگذاران و مدیر فنی در Otto میباشد که یک استارت آپ حمل و نقل بود که توسط آنتونی لواندوفسکی اداره میشد. جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی در حالی امسال به تهران نقل مکان کرده است که هر ساله در اصفهان برگزار می شد. بیشتر اختلال از تلاشهای واحد OSI میآید لایه شبیه داخل یک معماری است که استفاده آنها را به حداقل میرساند.

«اطلبو العلم ولو بالصین» طلب دانش کنید ولو اینکه برای دستیابی آن نیاز باشد که به چین سفر کنید. پروتکل. (FTP(File Transfer Protocol از پروتکل فوق برای ارسال و دریافت فایل، استفاده میگردد. مثلاً برنامه سرویس دهنده FTP از پورت TCP بیست یا بیست ویک استفاده مینماید. HTTP و FTP دو نمونه از پروتکلها ی موجود در این لایه میباشند. Boston Dynamics نمونه ای از شرکت های رباتیک است که ربات هایی پویا و هوشمند تولید می کند. ، نمونه هائی از پروتکلهای موجود در این لایه میباشند. ماشینهای این دسته بسیار پیشرفته هستند و به نمادی از دنیای پیش رو تبدیل خواهند شد. هوش مصنوعی علمی است بسیار جوان و روبه رشد. هوش مصنوعی محدود یا جزئی یا باریک سطحی از پیشرفتگی هوش مصنوعی است که آن را برای انجام بسیار خوب یک کار، مانند خزیدن در صفحات وب یا انجام بازی شطرنج توانمند میکند. در همین حال، متخصصان و دانشمندان برتر فناوری به طور فزاینده ای نگران آینده ما هستند و تحقیقات بیشتر در مورد تأثیر بالقوه و در جهت مثبت هوش مصنوعی را تشویق می کنند. اما اگرچه تولیدات علمی و نظری هوش ماشینی در کشورمان گذشته کوتاهی داشته و بهواقع تاریخچه هوش مصنوعی در ایران عمر چندانی ندارد، اما بر اساس تولیدات و مستندات علمی عمیقی که از سوی دانشمندان علاقهمند ایرانی ایجاد شد، بدون تردید میتوان آیندهای درخشان را برای این رشته از علم در ایران متصور بود.

بخوان  تاثیر تکنولوژی بر حوزه سلامت (۵ کاربرد مهم تکنولوژی در حوزه سلامت) 1 بیتی

بدون برنامه نویسی و بدون افرادی که با دانش و مهارت برنامه نویسی پشت این فناوری ها ایستاده اند، توسعه جهان مبتنی بر سایت 1biti تکنولوژی ممکن نبود. می توان از شباهت زیادی از قبیل پیام ها و ایمیل ها استفاده کرد و تلفن میتواند موقعیت شخص را مشخص کند البته تشخیص جایی که وی از شبکه وای فای استفاده میکند مردم نیز هزاران و هزاران عکس در تلفن خود نگه می دارند. در ابتدا میتوان با گریزی به گذشته، از بابت دزدیده نشدن شغل خود توسط یک ربات، اطمینان کسب کنید زیرا اتوماسیون فناوری جدیدی نیست. این مفهوم به سیستمهایی اشاره دارد که میتوانند واکنشهایی مشابه رفتارهای هوشمند انسانی داشته باشند؛ چنین رفتارهایی عبارتند از: درک شرایط پیچیده، شبیهسازی فرایندهای تفکری و شیوههای استدلالی انسانی و پاسخ موفق به آنها، یادگیری و توانایی کسب دانش و استدلال برای حل مسائل. در این بخش مواردی همچون: فرایند انتقال اطلاعات، معرفی و تشریح لایههای پروتکل TCP/IP و چگونگی استفاده از سوکت برای ایجاد تمایز در ارتباطات، تشریح میگردد.

در روش علمی و ارتباط متقابل آزمایشگاهی، تصور میشود که هوش مصنوعی استدلال انسان را تقلید میکند و همچنین از آن به عنوان الگویی برای تکمیل و تقویت فرآیندهای مشاهده و تصمیمگیری انسانی استفاده میکند. هوش مصنوعی برای نیکی (به انگلیسی: AI for Good) عنوان نهضتی است که در آن نهادها از هوش مصنوعی برای برطرف ساختن برخی از بزرگترین چالشهای بشریت بهره میجویند. بنابراین میتوان از این روش برای حل مسائل با سطح بیسابقهای از مهارت و دقت استفاده کرد. به کمک این علم میتوان ماشینها را هوشمند کرد و در زمینههای مختلفی از آنها استفاده کرد. تکنولوژی در کشاورزی نیز از سیستم مشابهی استفاده میکند. خروجی مدل هوشمند طبیعی در محیط و در پاسخ به محرکها، به عنوان خروج مورد انتظار سیستم هوشمند مصنوعی، به گونه ای طراحی می شود که خروجی مورد انتظار را تولیدنماید.

همچنین این سیستم هوشمند میتواند پیشبینیهای دقیقی در مورد آیندهی آونگهای در حال تاب خوردن، داشته باشد! این میتواند دستههای خاص از بستهها را تولید کند که بهترین بازده را ارائه مینمایند، اگر چه هیچ نوع تضمینی وجود ندارد. زیرساخت دیجیتال در فنلاند با تاکید کشور بر آموزش و جامعه همگام بوده که به سرمایه گذاری در فضاهای فیزیکی که افراد بتوانند در آنجا ارتباط اینترنتی آسانی داشته باشند منتهی شده است. این تاثیر این بود که زیرساخت ظرف۴۵ روز مدیریتی روی حوزه اینترنت کشور انجام دهد و گزارشی را تقدیم وزیر ارتباطات کند. علم در یک برداشت، به معنای دانستن در برابر ندانستن است و در برداشتی دیگر، علم (science) به دانستنیهایی گفته میشود که تجربه مستقیم حسی در داوری یا گردآوریشان دخیل باشد. هر چه باشد این شبکه اجتماعی میلیونها کاربر از سرتاسر جهان دارد که میتوانند در یک لحظه اخبار نقاط مختلف را مخابره کنند. نکته جالب اما این است که یک چهارم این تعداد از برندهای برتر، در اختیار بزرگترین شرکتهای تکنولوژی جهان است که بیشترین تاثیر را در زندگی افراد مختلف جهان داشتهاند. قدیمی است، اما کاملاً درست است. این مدل قبل از مدل مرجع OSI گسترش یافته و واحد وظایف مهندسی اینترنت (IETF)، برای مدل و پروتکلهای گسترش یافته تحت آن پاسخگو است، هیچگاه خود را ملزم ندانست که توسط OSI تسلیم شود.