نقشه دانش فناوری های هوش مصنوعی و دسته بندی آنها – راهنمای جامع 1 بیتی

البته پیش از آن کوین کلی در کتاب قوانین نوین اقتصادی در عصر شبکه ها (۱۹۹۸) موضوع نود های کوچک هوشمند (مانند سنسور باز و بسته کردن درب) که به شبکه جهانی اینترنت وصل می باشند را مطرح نمود. هاتاسپات (وای-فای) به محدوده مکانی خاصی وابسته نیست و میتواند در یک فضای باز و در یک پارک یا منطقه مرکزی شهر قابل دسترس باشد. تکنولوژی اطلاعات توان آدمی را در غلبه کردن بر محدودیتهای مکانی و زمانی بالا میبرد. شفافیت اطلاعات محاسباتی و کاربردی بودن آن یعنی استفاده از منطق مهندسی دانش، تفکری اثباتگراست (الاهی،1382: 100)، اما دراین اثباتگرایی نوعی عدم قطعیت دیده می­شود. نمود پیدا کرد. اختراعات و اکتشافات دوره­ مدرن در قالب تکنولوژی بخار و برق نیرو را از عضلات آدمی به درون خود ماشین و ابزار انتقال داد. یادگیری ماشین یکی از شاخههای هوش مصنوعی است که به مطالعه الگوریتمها و مدلهای آماری برای آموزش به رایانهها اختصاص دارد تا به واسطه دادههای آماری، ماشینها آموزش ببینند و الگوها را شناسایی کرده و با حداقل دخالت انسان تصمیمگیری کنند.

تکنولوژی اطلاعات در اواخر قرن بیستم بر فرایند تصمیمگیری و برنامهریزی و عملیاتی شدن جنگ تأثیر خارقالعادهای داشته است. هدف نمونه اولیه جدید ادغام سخت افزار و هوش با یکدیگر به منظور تصمیمگیری سریع در محل است. کاربرد هوش مصنوعی در تولید محتوا، خطایابی و راهنمایی محتواگذاران و قابلیت های مهیج دیگر، دستاورد شگفت انگیزی است که بواسطه فرایند تحقیق و توسعه کارشناسان شرکت نیافام، نرم افزار پورتال سازمانی هوشمند را به عنصر هوشمندی (Being Intelligent) مجهر نموده است. در این مورد تأثیرگذاری تکنولوژی اطلاعات بر دیپلماسی و گونههای قدرت نرم و دیپلماسی مجازی را بررسی خواهیم کرد. در شرایطی که سخت افزارها و نرم افزارهایی که بر روی آنها استفاده می شوند به صورت فنی غیر یکنواخت هستند، ساخت برنامه هایی که بر روی این اکوسیستم فنی غیر یکنواخت به صورت یکنواخت کار کنند بسیار دشوار است. همچنین برنامه ورود به حوزه BNPL (الان خریدکن؛ بعدا پرداخت کن) نیز در دستور کار قرار دارد. تاکنون توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است و این موضوع نشان دهنده ورود بی حد و حصر ِآن به کلیهی جنبههای زندگی انسان است – که تصور آنها در ذهن ممکن نیست – لازم به ذکر است که برای آشنایی بیشتر با کاربردهای تحلیل احساس و آنالیز دادهها در حوزه گردشگری میتوانید به وبلاگ نادین سافت مراجعه کنید که در این مورد به تفصیل توضیحاتی ارائه شده است.

رسانهها با داشتن قابلیتهای جدید اطلاعاتی می­توانند در این حوزه به خدمت گرفته شوند. برنامههای جدید کامپیوتری که فرصت طلایی و غیرقابل تصوری برای شرکتها، نهادها و دولتها به همراه می­آورد. برنامههای معمولی کل سناریوهای ممکن را تعریف میکنند و عمل سیستم کامپیوتری تنها به همان سناریوها خلاصه میشود. این روان درمانگر خودکار یک چت بات (یک نرمافزار هوش مصنوعی (AI) است که میتواند از طریق برنامههای پیام رسان، وب سایت ها، اپلیکیشنهای موبایلی و یا تلفن، مکالمه (چت) با یک کاربر را به زبان طبیعی شبیهسازی کند؛ م.) ساده بود. ویژگی این مرحله، ملی­گرایی، خاص­گرایی، هزینه بالا و شیوع بسیار محدود، آن هم بهصورت تک صدایی در اشکال ساده بود. این روندهای داده میتواند برای توسعهٔ استراتژی فروش مؤثرتر مورد استفاده قرار گیرند. آنچه ما امروزه از آن استفاده میکنیم، هوش مصنوعی محدود است؛ یعنی نوعی هوش مصنوعی که برای انجام یک کار مشخص مناسب است و روی یک وظیفه محدود تمرکز کرده و میتواند مواردی همچون موتورها و سامانههای پیشنهادگر (recommendation engine)، اپلیکیشنهای مسیریاب یا چتباتها را شامل شود. تکنولوژی مدام پیشرفت کرد تا جایی که انسانها در انتهای قرن بیستم با استفاده از سامانههای مخابراتی و الکترونیکی وارد عصر اطلاعات و پیدایش تکنولوژی اطلاعات شدند.

هینز در این زمینه می­گوید: « تکنولوژی نیرویی است باعت تغییر». زارعپور گفت: افتخار بزرگی برای کشور است که در کنار متخصصین روسیه که در این زمینه حدود هفت دهه تجربه دارند، قرار گرفتیم و کارهای مشترک انجام دادیم. Cirrus Logic: این شرکت سازنده تراشههای الکترونیکی در حال حاضر با شرکتهای بزرگی مانند اپل همکاری میکند. این شرکت در زمینه رزرو نرمافزاری و آنلاین رستورانها فعالیت میکند، با این حال اما هنوز رستورانهای بسیار زیادی وجود دارند که این شرکت باید آنها را به سایت خودش اضافه کند. بنابراین زمینه برای رفع نیازهای مصرفکننده به شیوهای سریع و انعطافپذیر فراهم شده است.

امرار معاش ساکنان داخل مرزها و مدیریت مطلوب منابع و توزیع قدرت و ثروت و ارزش، بحث دولت را به میان میکشد. رابطه­ رسمی و غیررسمی میان دولت ـ ملتها، وجه آخر نمود سیاست را در این مقاله در برخواهد گرفت. سیاست در وجه داخلی گونه­ای از اداره امور شهروندان است که بهواسطه وزارتخانهها، ادارهها و در کل نهادهای بوروکراتیک اعمال میشود. مدیریت تکنولوژی (Management Of Technology; MOT) تخصصی میان رشتهای است که علوم پایه، مهندسی، علوم انسانی و دانش و روشهای مدیریت را یکپارچه میکند و بر تکنولوژی به عنوان عامل خلق ثروت توجه میشود. روشهای موجود در این حوزه، به سیستمهای کامپیوتری اجازه میدهند تا به طور خودکار، معنا و مفهوم واقعی موجود در دادههای حاوی زبان طبیعی (متن، صوت و سایر موارد) را استنتاج کنند و از این طریق، به تعامل و محاوره با کاربرهای انسانی بپردازند. سپس چت رباتهای هوش مصنوعی یا دستیاران هوشمندی که از پردازش زبان طبیعی برای تعامل با مشتریان استفاده میکنند، آمدند. هوش مصنوعی شاخه ای از علم کامپیوتر است که از آن برای هر چه بهتر کردن عملکرد دستگاه های کامپیوتری و تعامل هر چه بیشتر دستگاه و انسان استفاده می شود.

بخوان  تکنولوژی چیست؟ مجله خبری ایکسب اخبار و رویدادهای صنعت و اقتصاد | 1biti

پسامدرنیسم بر این باور است که یکی از بزرگترین اهداف هم روایت ایدئولوژیک ایجاد سلطه و انقیاد جهانشمول است. هوش عمومی (یا هوش مصنوعی قوی) هنوز یکی از اهداف بلندمدت است. جنگ بهعنوان یکی از چهرههای اصلی آشکار شدگی سیاست در روابط قدرت انسان­ها درنظر گرفته می­شود. روابط رسمی همچون گونههای اشرافی و آدابی به همراه آداب دیپلماتیک و رویههای بوروکراتیک نوشته شده در قالب حقوق بینالملل، غیررسمی و نانوشته در قالب عرف بینالملل، وجهی اساسی و غیرقابل انکار از نمودهای سیاست است. نبود جریان شفافسازی یعنی اطلاعات­مداری و درنتیجه بهصورت بهبود روابط داخلی و خارجی و ایجاد فضای تعاملی، همینطور پیشی گرفتن دیگر کشورها و در این زمینه تغییر جوهره قدرت، این امپراطوری بزرگ در دوران صنعتی را زمین­گیر کرد و به فرایند فروپاشی آن به لحاظ عملی و خصوصاً روانی انجامید. سموم قوی که پیش از این تنها به مقدار اندکی موجود بود و تنها به کمک جداسازی از مقادیر عظیم مواد بیوتکنولوژی قابل دستیابی بود، اکنون در اثر پیشرفت­های اطلاعاتی ژنتیکی در مقادیر عظیم صنعتی تولید می­شود (ریفکین،1382: 174). مهندسی ژنتیک می­تواند بهمنظور از میان برداشتن گونهها یا نژادهای خاصی از گیاهان کشاورزی و حیوانات اهلی ـ در صورتی که هدف، فلج کردن اقتصاد یک کشور باشد ـ بهکار رود (همان، 175). حال این نکته را در نظر آورید که سلاح­های ژنتیکی ارزانتر و قابل دسترستر از سلاحهای هستهایاند و بر همین اساس بود که وزارت دفاع امریکا در زمان ریگان، با این بیان که شوروی در حال تهیه تهاجم میکروبی است به سمت پر کردن شکاف ژنی حرکت کرد تا دفاع میکروبی مناسبی را تدارک ببینید.

متامسک به شما امکان میدهد تا از برنامه های وب ۳ استفاده کنید. هنگامی که ایمپلنت یا پروتز شما توسط افراد خوب به روز شود بسیار عالی خواهد بود، اما به این معنی هم هست که سختافزارهای انسانی را میتوان برای انجام قتل آن هم به صورت ناشناس و از راه دور هک کرد. «در مباحث قدیم هنگامی که از قدرت صحبت میشود، شنونده بیدرنگ ساختار سیاسی یا حکومت یا طبقه حاکم در مقابل برده و شبیه به این موارد را به ذهن میآورد؛ اما این به هیچوجه تنها شکل قدرت نیست؛ قدرت در تمام روابط انسانی وجود دارد. تکنولوژی اطلاعات با امکانات مدام در حال پیشرفت خود، جهان دورافتاده ، ناآگاه و مرزدار انسانها در تمام کره زمین را تبدیل به دهکدهای جهانی کرد. این فرایند پایهای است که شکلگیری مناسبات جدید ارتباطات و اطلاعات در امور نظامی را ضرورت بخشید. برای مثال میتوان به جهش خارقالعاده و عجیب علوم زیستی و ژنتیکی اشاره کرد که تکامل آن در کنار تکنولوژی اطلاعات و یاری رساندنشان به یکدیگر، هم از جهت ارائه توانایی پوزیتیویستی به بشر برای تحلیل وقایع انسانی و طبیعی در تحلیلهای سیستمی پیشرفته و هم از جهت استفاده از هوش مصنوعی (که جای انسان را نمیگیرد بلکه توانایی او را تکمیل میکند) مورد استفاده قرار می­گیرد (همان: 441) از این جهت است که اکنون افقهای جدید ابزاری و امکاناتی، از حد فرصت و توانایی بالقوه فراتر رفته­اند و خود زندگی، جهان زیست و تمام عرصه و دغدغه انسانها را در برگرفته­اند.

او با بیان این که «اطلاعات شخصی، سازمانی و دولتی» در بستر اینترنت تبادل میشود، امنیت را «بسیار مهم» و از اولویتهای وزارت ارتباطات سایت 1biti برشمرد. در مرحله نخست، فهرست خبرنگاران و فعالان رسانهای با شرط عضویت فعال در سامانه جامع رسانهها برای دریافت اینترنت هدیه خبرنگاری به وزارت ارتباطات معرفی شدند اما از آنجا که ممکن است برخی از خبرنگاران از این فهرست جا مانده باشند مقرر شد که فهرست متممی مجددا ارسال شود. در ماه می 1986 براساس گزارشی که توسط وزارت دفاع امریکا به کمیته تدارکات مجلس نمایندگان این کشور فرستاده شد، به این نکته اشاره گردید که فناوری DNA نوترکیب و دیگر فناوریهای موجود در عرصه ژنتیک نهایتاً جنگ میکروبی را به یک گزینه­ مؤثر نظامی تبدیل می­کند. واینر در این مورد می­گوید: روند دریافت اطلاعات و استفاده از اطلاعات در واقع روند تطبیق یافتن ما با امکانات محیط خارجی و تطبیق حیات ما بهنحوی مؤثر در چارچوب محیط زیست است (همان،309). در مقاله حاضر به پیامدها و وجوه کارآمد و مطلوب تکنولوژی اطلاعات بر ساختار دولت در قالب دولت الکترونیک و حکمرانی خوب پرداخته می­شود.

بخوان  رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای بررسی دانشگاه ها ، تعداد واحد و بازار کار | 1biti
برای نخستین بار در سال 1980 امریکا به دیجیتالی کردن سامانه جنگ و ساماندهی و کنترل سیستم فرماندهی خود پرداخت (همان، 157). البته پیشینه جنگ اطلاعاتی به زمانی دیرتر برمی­گردد، از جمله اقدامات امریکا در دوران جنگ سرد در قالب جنگ ستارگان بهصورت دفاع فضایی قبل از وقوع حمله در آسمان و طرح شوروی بهنام جوهر مغناطیسی یعنی هدایت موشکهای کروز(همان،228ـ230). برای مثال، در جنگ جدید اطلاعا­ت­محورِ خلیج فارس، دو سامانه اطلاعاتی ماهوارهای آواکس (سامانه هشدار و کنترل هواپیماهای در حال پرواز) و جی استار (سامانه مشترک راداری برای تجسس و هدفگیری) جنگ را نقشهبرداری، برنامهریزی و کنترل می­کردند. انقلاب اطلاعاتی در امور نظامی باعث شد تمام فرایند جنگی در قالب اطلاعات فضایی، تخمین امکانات محیطی ابزاری و انسانی، درجه موفقیت حملهها، انجام رزمایش­ها و پیروز شدن در جنگ منوط به داشتن این تکنولوژی شود، چرا که در نبردهای جدید، اصل نشانه رفتن به مرکز ثقل حیاتی است، که بهنحو فلج کردن طرف مقابل، سوار شدن بر اراده او و حتی پیروز شدن در جنگ بدون جنگ مستقیم انجام می­شود. Artificial General Intelligence: یا همان AGI که گاهی اوقات به “Strong AI” نیز شناخته می شود، نوعی هوش مصنوعی است که بیشتر در فیلم ها آن را می بینیم، مانند ربات های سریال Westworld یا فیلم Ex Machina که دارای هوش عمومی هستند و دقیقاً مانند یک انسان می توانند از این هوش برای حل هر مشکلی استفاده کنند.

همچنین به واسطه این افزایش کاربرد، موقعیتهای شغلی این حوزه گستردهتر میشوند و افراد زیادی به دنبال کسب اطلاعات در خصوص نحوه برنامه نویسی هوش مصنوعی هستند. همین اپلیکیشنهای به ظاهر ساده، روش های جدیدی را برای انجام وظایف و مدیریت کسب و کارها ایجاد می کنند. در شیوه های سنتی، حفاظـت در نتیجه اعمال شیوه های قانونی نظیر اعطای حق امتیاز و یا حق بهره برداری محقق شده است.در مدل پیشنهـادی، فرایندها نیازمند آن دسته تضمیـــن های ایمنی هستند که موضوعهای آن مواردی همچون توسعه تکنولوژی، اکتساب و فعالیتهای مربوط به طراحی محصول است. اگه شما هم توی شبانه روز زمان زیادی رو با گوشی سر می کنین، احتمالا بخش زیادیش مربوط به اینستاگرامه.

لیبرالیسم اصلاً بیطرف، عقلانی و استاندارد نیست، بلکه همانند سایر ایدئولوژیها قدرت شبانی و هدایتی دارد. همین نگرش باعث شده است که عملاً هر فعالیت مهمی در جامعه امروز، تحت کنترل اصول سیبرنتیک صورت گیرد و این روش نه تنها یک ابزار، بلکه نگاهی است که فرهنگ تکنولوژیکی را شکل داده و حلقه فرایندهای قابل کنترل را گسترش داده است. لیبرالیسم نیز بهدنبال هدایت و گسترش گزارههای خود در سطح جهان است. برهمزدن، در گرو افرادی است که در چرخۀ کسبوکار مشارکت دارند و اصرار دارند که چنین کاری را انجام نمیدهند و همچنین به گسترش مفاهیمی بستگی دارد که بتوان اصطلاحاتِ «انحصار» و «انحصار چندتایی» را در آن بهکار برد. سیبرنتیک نظریهای عمومی است که تلاش می­کند شیوهای را که پدیدهها برای حفظ خود بهکار می­گیرند مورد استفاده قرار دهد. اعتماد فزاینده به کامپیوترها، تفسیر نهادینه کردن اصول سیبرنتیک بهعنوان الگوی مرکزی سازماندهی آینده را شکل داده است. با روی­آوردن به تکنولوژی اطلاعات، تحلیلهای سیستمی ماهیتی سیبرنتیک بهخود گرفت. کافی است نگاهی به اطرافتان بیاندازید.

برندهای مختلف سعی دارند تا با استفاده از روشهای جذاب و خیرهکننده، محصولات خود را در برنامه روزانه افراد قرار دهند؛ به همین دلیل میتوانیم محتوای تبلیغاتی را به عنوان یکی از عوامل مهم و اثرگذار در نظر بگیریم. یکی دیگر از اثرگذاران مدرنیته کندرسه است که در دایرة المعارف فهم بشری خود سعی کرد به دور از مذهب، فلسفه و خرافات طرحی از توانایی و دانایی انسان بریزد که بتواند جهان بیرون خود را بشناسد و این همان کارگزار شدن انسان و شورش علیه تاریخی بود که خود را در انقلاب فرانسه نشان داد. چرا که پیشرفت و دقت تکنولوژیهای اطلاعاتی جدید جنگی از یکسو و الزام پاسخگویی بازیگران سیاسی به افکار عمومی از سوی دیگر به انسانیتر شدن بیشتر جنگها منجر میشود»(Tomlinson, 2001: 57- 57). شبکهای شدن سازمان نظامی و حرکت به سمت روش­های سیبرنتیکی قصدیت جنگ را از نابودی کامل طرف مقابل به اصل آگاهیمحور و پیچیده غافلگیری بازگردانده است. جنگهای اطلاعاتی از یکسو با سامانههای غیرمتمرکز همکاری و غیرسلسله مراتبی جدید و از سوی دیگر با ساختار سرمایه اجتماعی، اعتماد و حتی مباحث حقوق بشر پیوند خورده است(همان،116).

بخوان  رشته تکنولوژی پرتوشناسی «رادیولوژی» | 1biti
اما براساس نظریه کالدور در جنگهای جدید شاهد بازگشت اخلاق و عقلانیتر شدن محیط نبرد میباشیم. جان تاملینسون در مقاله «مجاورت سیاست » مینویسد: «در جنگهای قدیم که دولت ـ ملتها علیه یکدیگر وارد نبرد میشدند، فرهنگ تجاوز، ترور و زیر پا گذاشتن حقوق بشر غیرقابل اجتناب بود. در این مقاله قصد نداریم وارد جزئیات فنی شویم، اما لازم است به تفاوت بین انواع رایج الگوريتمها اشاره کنیم. از دیگر خطرات هوش مصنوعی این است که تروریست ها می توانند به رباتهای قاتل که در بالا اشاره شد دسترسی پیدا کرده و از آنها استفاده کنند، در حالی که دولت ها هنوز هم ممکن است پایبند به اخلاق باشند و سعی در جلوگیری از کشته شدن انسان های بیگناه داشته باشند، تروریست ها چنین اخلاقی نخواهند داشت و آنها از این ربات ها برای حملات تروریستی خود استفاده خواهند کرد. مباحث فلسفه علم در بهترین حالت توسط کارل پوپر پیش میرفت که اصل ابطالپذیری­اش را بهراحتی در برابر اثباتگرایی قرار می­داد (پوپر،1384: 347) و افتخار می­کرد که حلقه وین را کشته است (خرمشاهی،1382: 103). او درحالی که با سوار شدن بر میراث فرانسیس بیکن پیش می­رفت، حتی جرأت نگاه کردن به تلویزیون را هم نداشت، چرا که وسایل ارتباطی جدید، دنیای فلسفی امنیت­وار او را آشفته می­کردند.

در ادامه آن در دهه ۶۰ سیستم هایی بوجود آمده بودند که امکان ارتباط بین کامپیوترهای یک سازمان را از طریق شبکه مختص همان سازمان فراهم میکردند. درحالی که کشورهای توسعه یافته از هویت قوی خود لذت می برند، بسیاری از کشورهای در حال توسعه در فراهم ساختن شخصیتی قدرتمند به مشکل خورده اند. بسیاری از این فایلها توافقنامههای عدم افشا، تخلیه دادهها و نقشههای مهندسی هستند. در ابتدای این دهه، 24 کشور دارای ایستگاه زمینی بودند؛ اما در پایان آن 135 کشور از این خدمات بهره گرفتند (همان: 454). تکنولوژی اطلاعات با وارد شدن کامپیوتر، انقلاب جهانی ارتباطات و پیدایش و گسترش بیسابقه اینترنت در دهه 1990 به اوج خود رسید. این فناوری، رویدادهای کل جهان را به سرعت در معرض توجه هر مخاطبی قرار داده است (روزنا،1383: 454). مرحله اول این تکنولوژی، الکترونیکی، رسانهای، تصویری و اطلاعاتی بود. با این حال توجه داشته باشید که داده های بزرگ DIC برای تجزیه و تحلیل نیاز به الگوی گستردهای دارند و این بازار تا سال ۲۰۲۰ به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

قدرت شبانی لیبرالیسم: وظیفه قدرت در ساماندهی امر عمومی تنها امنیت و ایجاد نظم در جامعه نیست. اما این مقاله همچنان به اصول کلاسیک پایبند است و بیشتر چهره­ ملموس و واقعی امر سیاسی را مد نظر دارد و با این رویکرد به تفسیر مفهوم قدرت در داخل و خارج از مرزهای دولت ـ ملتها میپردازد. سامانه هوشمند مدیریتی اطلاعاتی هرچه به پایان قرن بیست نزدیک گردید از حالت ابزاری خارج و به جزء جداییناپذیر زندگی روزمره تبدیل شد و این در حالی بود که آغاز عصر اطلاعات یعنی اواخر قرن بیستم به شکل­گیری عرصهای انجامید که بسیاری از نظریات فلسفی توانایی تحلیل آن را از دست دادند. در یک نگاه کلی و خلاصه می­توان اصول مدرنیته را چنین بیان کرد: حاکم کردن عقلانیت سراسری بنتهامی بر کل زندگی و هستی (سلدن، 1384: 24)، تحت سلطه و سیطره درآوردن نیروهای شر و کنترل آنچه خارج از اراده آدمی است، افزایش شادی و ایجاد بهشت زمینی، انسانی جاودان و بدون مرگ. در مورد زمان نیز کاستلز با فرا رفتن از زمان علمی مکانیکی نیوتنی، بحثهای جذاب و پیچیده اسپینوزا و هایدگر را – که زمان را انعطافپذیر و فشرده می­دانند – مطرح می­کند و می­گوید: افق این عصر به سمتی می­رود که نوعی بینظمی اجتماعی را شکل می­دهد، بینظمی که در آن نوعی انکار مرگ را نشانه می­رود، نمود این مرز بی­نهایت باورناپذیر است.