هوش مصنوعی ممکن است یک «تعطیلات زمستانی» داشته باشد زیرا GPT-4 Turbo ظاهراً از ما یاد می‌گیرد که برای تعطیلات تعطیل شود.به نظر می رسد که GPT-4 Turbo – جدیدترین تجسم مدل زبان بزرگ (LLM) از OpenAI – برای زمستان به پایان می رسد، درست به همان اندازه که بسیاری از مردم در دسامبر به بعد این کار را انجام می دهند.

همه ما با آن حال و هوای خنک پایان سال تعطیلات (احتمالا) مواجه می شویم و در واقع به نظر می رسد که چرا GPT-4 Turbo – که هوش مصنوعی Copilot مایکروسافت به زودی به آن ارتقا خواهد یافت – به این شیوه عمل می کند.

منبع