ویدئو / ششمین انقراض حیات در کره زمین در راه است؟

مترجم و گوینده : محمدرضا قاسمی / تدوینگر: امید ابراهیمیمنبع

ویدئو / ششمین انقراض حیات در کره زمین در راه است؟

کره زمین زمین با پنج رویداد «انقرار جمعی» روبه‌رو شده و اکنون هشدار داده است که امکان آغاز «ششمین» وجود دارد. تغییرات اقلیمی که ناشی از فعالیت‌های بشر است، محیط زیست محیطی و آسیب بشر به خشکی‌ها و اقیانوس‌ها، به سرعت در حال تغییر چهره کره هستند. فرآیندی که وفق‌پذیری گونه‌های گیاهی و جانوری با این تغییرات را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. اما انقراض جمعی چیست؟