ویدیو/ اختراع جدید؛ کلاهی که فکر شما را می‌خواند


ویدیو/ اختراع جدید؛  کلاهی که فکر شما را می‌خواند

موفق به ساخت کلاهی شده و می‌توان با حسگرهای خود و استفاده از هوش مصنوعی، تفکرات فرد را به تبدیل متن کند.

مترجم: محیا ذوالفقاری / تدوینگر: مریم غلامیمنبع

بخوان  موضوع یوفوها باید بررسی شود