ویدیو/ اشتراک مغز انسان و موش در خاطره‌سازی


ویدیو/ اشتراک مغز انسان و موش در خاطره‌سازی

دانشمندان دانشگاه نورث وسترن ادعا کرده‌اند که اسکن مغز موش‌ها هنگام حرکت در محیط‌های مجازی می‌توانند به آن‌ها کمک کنند تا بفهمند چگونه مغز به شکل حافظه می‌دهد؛ دانشمندان با گذاشتن عینکی خاص روی سر موش‌ها، مغزشان را زیرنظر بگیرند تا ببینند هنگام حرکت در هزارتوهای دیجیتالی چگونه مسیرها را به یاد می‌سپارند.

مترجم: محیا ذوالفقاری / تدوینگر: علی خلیلی تهرانیمنبع

بخوان  همه شما بهترین معامله Oculus Quest 2 سال را از دست داده اید، اما لطفاً تا جمعه سیاه یکی دیگر از آن را خریداری نکنید.