ویدیو/ بزرگترین راکتور جهان در ژاپن روشن شد


ویدیو/ بزرگترین راکتور جهان در ژاپن روشن شد

یک دستگاه همجوشی ۵۰۰ میلیون پوندی به نام «JT-۶۰SA» را در توکیو ژاپن روشن کردند. قههتور بههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

مترجم: محیا ذوالفقاری / تدوینگر: مجتبی هادویمنبع

بخوان  آزمایش بزرگترین کارخانه تبدیل زغال سنگ به اتانول در چین