ویدیو/ دریای آرام،‌ حاوی عناصر بیگانه


ویدیو/ دریای آرام،‌ حاوی عناصر بیگانه

یک ستاره‌شناس می‌گوید، اجرام بیگانه‌ای که توسط فیزیکدانان دانشگاه هاروارد در قعر اقیانوس آرام کشف‌شده‌اند، ممکن است از یک ستاره بین ستاره‌ای باشند.

مترجم: محیا ذوالفقاری / تدوینگر: مریم غلامیمنبع

بخوان  تغییر لوگوی گوگل به مناسبت نوروز