ویدیو/ واکسن‌های تزریق شده در مقابل کوید پیرولا مقاوم‌اند؟


ویدیو/ واکسن‌های تزریق شده در مقابل کوید پیرولا مقاوم‌اند؟

پیرولا یا « BA.2.86» یکی از سویه‌های رایج کووید است که به دلیل مقاوم بودن واکسن‌ها در برابر آن‌ها تولید می‌شود، نگرانی‌های زیادی ایجاد می‌کنند، در حالی که داروسازان و متخصصان تاکید دارند که واکسن‌ها می‌توانند در مقابل پیرولا باشند. و سویه‌های آن از بدن محافظت می‌کنند.

مترجم: محیا ذوالفقاری / تدوینگر: یزدان قربانیمنبع

بخوان  ویدئو / ادامه روند افزایش گرمایش زمین در سال ۲۰۲۳