کاهش مرده‌زایی با یک دستگاه پوشیدنی جدیدیک گروه از محققان دانشگاه کالج دوبلین ایرلند از توسعه یک سیستم نظارتی پوشیدنی خبر داده‌اند که می‌تواند تا حد بسیاری از مردان را کاهش دهد.

به گزارش ایسنا و به نقل از آی او، مرده‌زایی(Stillbirth) به مرگ نوزاد جنین بعد از هفته بیستم بارداری گفته می‌شود. در این حالت ممکن است به عمل سیزارین نیاز شود. اکثر مرده‌زایی‌ها در انتهای دوره بارداری رخ می‌دهند و در برخی موارد علت اصلی آن مشخص نیست. مرده‌زایی نباید با سقط خودبه‌خودی که از دست دادن زودرس نوزاد است، اشتباه گرفت.

آخرینا یک گروه از دانشگاه کالج دوبلین برای پروژه‌ای با هدف کاهش چشمگیر تولد مرده‌زایی، کمک مالی دریافت کرده است. در بیانیه‌ای مطبوعاتی اظهار داشت که یک سیستم پوشیدنی ایجاد کرده‌اند که می‌تواند در رحم کاربران را در خانه تشخیص دهد.

مرده‌زایی هر ۱۶ ثانیه اتفاق می‌افتد و علت آن در پنجاه درصد موارد نیز با کاهش بیش از حد جنین در رحم همراه است.

“مانیتور FM” که توسط پروفسور “نیام نولان”(Niamh Nowlan) محقق اصلی این مطالعه و همکارانش از امپریال کالج لندن ساخته شده است، این پتانسیل را دارد که جنین‌های خطر مرده‌زایی را شناسایی کرده و همچنین می‌تواند جنین سالم باشد. و در نتیجه میزان القای زایمان (القای زایمان) و زایمان زودرس غیرضروری را کاهش می‌دهد.

پروفسور نولان از این مطالعه گفت: این بودجه ما را قادر می‌سازد تا با افراد باردار، ماماها و پزشکان آنها ارتباط برقرار کند و با آزمایش در خانه و بیمارستان، دستگاه خود را بیشتر توسعه دهد که این امر به پذیرش دستگاه ما در سطح جهانی کمک کند. کاهش مرده‌زایی در سراسر جهان نرخ خواهد شد.

انتهای پیاممنبع