کشف احتمالی ۲ سیاره به فرد پوشیده از آب

بیون بنکه (Björn Benneke)، یکی از نویسندگان این مطالعه می‌گوید: ما پیش از این تصور می‌کنیم که سیاراتی که کمی بزرگتر از زمین هستند، توپ‌های بزرگی از فلز و سنگ هستند، مانند نسخه‌های کوچک شده زمین و به همین دلیل آن‌ها را ابر زمین می‌کنند. نامیدیم. با این حال، ما اکنون نشان می دهیم که این دو سیاره، از نظر ماهیت کاملاً متفاوت هستند و احتمالاً بزرگی از کل حجم آنها از آب تشکیل شده است. این بهترین شواهد برای جهان های آبی است.

به گزارش ایسنا و به نقل از نیواطلس، منظومه شمسی ما خانه‌ای از سیارات از جهان‌های صخره‌های معتدل گرفته شده تا غول‌های ساخته شده از گاز یا یخ است. با این وجود از زمانی که ستاره‌شناسان به دسته‌بندی سیارات فراخورشیدی پرداخته‌اند، متوجه می‌شوند که نوع خاصی از آنها در نواحی محلی ما پیدا نمی‌شود برای مثال ابر زمین‌ها و نپتون‌های کوچک.

این تحقیق در مجله «Nature Astronomy» منتشر شده است.

مفهوم جهانهای آبی خیلی جدید نیست. مطالعات پیشین نشان داده که این سیارات در کیهان، به ویژه در اطراف ستاره‌های کوتوله، مدل‌سازی شکل شکل‌گیری سیارات، نسبتاً رایج هستند. کاندیداهای بسیاری شناسایی شده اند، اما بیشتر سیاراتی با اندازه مشابه بیشتر سیارات شبیه به زمین در نظر گرفته شده می‌شوند.

انتهای پیاممنبع

کشف احتمالی ۲ سیاره به فرد پوشیده از آب

در مطالعه، گروهی از اختراع‌شناسان جدید جهان از یک نوع سیاره فراخورشیدی که مدت‌ها پیش فرضیه وجود آن‌ها مطرح شده بود، شناسایی کرده‌اند و این سیارات‌های آبی نام دارند. عواملی که از نام آنها انتظار می‌رود با یک دریا، این ماهی را پوشیده است که یک هسته سنگی یا یخی را احاطه کرده است.

بخوان  آکسفورد؛ پز عالی، جیب خالی!

بر اساس مدل‌های آنها، این تیم می‌گویند که بیش از ۵۰ درصد از این سیارات متشکل از آب است که باعث می‌شود بسیار مرطوب‌تر از زمین ما باشد که جرم آن تنها ۰.۰۲ درصد از آب تشکیل شده است. این معناست که اقیانوس‌هایی با عمق حدود ۲۰۰۰ کیلومتر (۱۲۴۳ مایل) زیر اتمسفرهای متراکم و بخارآلود این سیارات را تحت فشار قرار داده‌اند.

کارولین پیوله (Caroline Piaulet)، نویسنده اصلی این مطالعه، می‌گوید: نسخه‌های بزرگتر اروپا یا انسلادوس که قمرهای غنی از آب مصرف کننده و زحل هستند را می‌بینید که بسیار به ستاره خود نزدیک شده‌اند. آنها به جای یک سطح یخی، بخار آب زیادی را در خود جای می‌دهند.

سیارات مورد بحث ما «Kepler-138 c» و «Kepler-138 d» نام دارند و به دور یک ستاره کوتوله قرمز در فاصله حدود 218 سال نوری از ما در صورت فلکی شلیاق(Lyra) می‌چرخند. اندازه هر دو سیاره بیش از سه برابر زمین و جرم آنها دو برابر است، که به این معنی است که چگالی آنها بسیار کمتر از سیاره ما است. محتمل ترین توضیح برای این موضوع عجیب است، مقدار زیادی از آب است.

به نظر می‌رسد اخترشناسان موفق به کشف دو جهان آبی فراخورشیدی شده‌اند که در زیر جو داغ و بخارآلود خود اقیانوس‌هایی را درک کرده‌اند.

مشاهدات بیشتر توسط تلسکوپ‌هایی مانند جیمز وب می‌تواند بیشتر این جهان‌های آبی کمک کند و شاید حتی‌هایی از حیات را در جو آنها شناسایی کنند.