کشف جدید در مورد سیارات ساندوچی!

پژوهشگران «دانشگاه وارویک» (Warw) طی نشست ملی نجومی که در «دانشگاه کاردیف» (Cardiff University) برگزار شد، نمونه‌های بسیاری از منظومه‌های ستاره‌های را با سیاره‌هایی در میان آنها یافته‌اند که کوچکتر از همسایگان بزرگتر در هر طرف هستند. این است که سیاره‌های کوچک به شکل حلقه‌ها و شکاف‌هایی در قرص‌های پیش‌سیاره‌ای شکل می‌گیرند که خودشان توسط سیارات بزرگتر ایجاد می‌شوند، ارائه می‌شود.

«فرزانه مرو» (فرزانه مرو)، دانشیار و «دوروتی هاجکین» (دوروثی هاجکین)، عضو گروه فیزیک دانشگاه وارویک گفتند: شکاف‌ها جایی هستند که ما انتظار داریم سیارات را در آنها وجود داشته باشند و از روی کار تئوری می‌دانیم که سیارات به شکل حلقه‌های تشکیل می‌شوند. گردوغبار درست از بیرون آنها می‌انجامند. ما حلقه‌ها را مکان‌های تشکیل سیاره می‌دانیم. سیارات سندویچی در حال حاضر در آن حلقه‌ها به شکل می‌گیرند.

این پژوهش، در مجله «MNRAS» به چاپ رسید.

انتهای پیاممنبع

سیارات ساندویچی!

این یافته‌ها با بررسی تصاویر با وضوح بالا از قرص‌های تشکیل‌شده سیاره به دست آمده‌اند که توسط «آرایه میلی‌متری بزرگ آتاکاما» یا «آلما» (ALMA) در شیلی تهیه شده‌اند.

تحقیقات به کشف دست یافته‌ها که می‌تواند مشخص کند چرا سیارات کوچک مکان بین دو سیاره بزرگ قرار دارند.

شکاف ها و حلقه ها

به گزارش ایسنا و به نقل از فوربس، می‌دانیم که سیارات در قرص‌های پیش‌سیاره‌ای اطراف ستاره‌ها شکل می‌گیرند. قرص‌های پیش‌سیاره‌ای، گاز و غبار به جامانده از شکل‌گیری ستاره هستند که در نهایت به هم می‌چسبند. نظریه مرسوم این است که سیارات به صورت متوالی در درون بیرون قرص تشکیل می‌شوند. این نظریه، سیارات کوچک در نزدیکی ستاره و سیارات بزرگ‌تر دورتر از آن شکل می‌گیرند.

بخوان  دوچرخه های با چرخ های مربع! - ايسنا

این روند تازه کشف‌شده موسوم به «تشکیل سیاره سندویچی»، شامل دو سیاره بزرگ در یک منظومه ستاره‌ای است که حلقه‌هایی از غبار را ایجاد می‌کند و سیارات کوچک را می‌توان در آن حلقه‌ها تشکیل می‌دهد.

این یافته‌ها از تصاویر جدید قرص‌های پیش‌سیاره‌ای به دست آمده‌اند که برای اولین بار نشان می‌دهند شکاف‌ها و حلقه‌هایی در آنها وجود دارد.