کشف خوشه‌ ستاره‌ای که از تولد ستاره‌ها مانع می‌کند

توضیح تصویر: این تصویر ترکیبی رنگارنگ از یک گازی بزرگ است. ترکیبی از غبار ستاره‌ای به زرد خردلی، نارنجی سوخته، آبی رنگی و بنفش. نقاط سفید تصویر نشان دهنده ستاره های جدید است. ستاره‌ها از میان شکاف‌های نازک ابرهای گازی در نزدیکی مرکز تصویر نمایان شده‌اند.

این سرعت زیاد در مصرف منابع در نهایت رشد ستاره‌های جدید را در آن منطقه کند می‌کند، بررسی این روند را «بازخورد ستاره‌ای»(stellar feedback) می‌نامند. این فرآیند، مواد خام مورد نیاز برای تشکیل استارگان را پاکسازی می‌کند.

کشف خوشه‌ ستاره‌ای که از تولد ستاره‌ها مانع می‌کند

انتهای پیاممنبع

ناسا با انتشار تصویری از ابر پوشیده شده از گرد و غبار در صفحه اینستاگرام خود درباره خوشه ستاره‌ای که قادر به تنظیم فعالیت خود است، توضیح داد.

اخترشناسان از داده‌های تلسکوپ چاندرا، تلسکوپ هوابرد سوفیای ناسا، تلسکوپ «APEX» و رصدخانه فضای هرشل آژانس فضایی اروپا برای مطالعه منظومه‌ای ستاره‌زای دوری که در کهکشان راه شیری در فاصله ۲۹۰۰ سال نوری از زمین قرار دارد، استفاده می‌کنند. این نوع ستاره‌های نواحی از ابرهای گازی بزرگی تشکیل شده‌اند که شامل اجزای ستاره‌های مورد نیاز برای تشکیل ستاره‌های جدید هستند.

با تجزیه و تحلیل داده‌های این آرایه‌های جامع از تلسکوپ‌ها، اختراع‌شناسان دریافت می‌کنند که ستارگان قدرتمندی که نزدیک به مرکز ستاره‌ای قرار دارند، بخش عمده‌ای از مواد خام خام در ناحیه ستاره‌ساز را با سرعت بالا به بیرون پرتاب می‌کنند، تا طول حدود یک تا دو میلیون سال است. ، تشکیل دهنده ستاره ها را کاهش داد. شاید میلیون‌ها سال از دیدگاه انسان زمان زیادی به نظر برسد، اما نسبت به طول عمر ستارگان بسیار سریع رخ می‌دهد.

بخوان  تیم های مایکروسافت سرانجام این ابزار حیاتی کسب و کار را برای کمک به نجات کسب و کار شما اضافه می کند
به گزارش ایسنا، ناسا در توضیح این تصویر نوشت: یک مطالعه جدید خوشه‌ای ستاره‌ای را نشان می‌دهد که قادر به تنظیم خود است و تنها به تعداد محدودی از ستاره‌ها اجازه می‌دهد رشد کنند تا زمانی که بزرگترین و درخشان‌ترین ستاره‌ها بیشترین گاز را از منظومه خارج کنند. تصور می‌شود که این روند در تشکیل ستاره‌های جدید ایجاد می‌کند.