کشف سیاره‌ای که از خورشید هم داغ‌تر است!

این ستاره اولین بار در اوایل سال ۲۰۰۰ توسط یک گروه پژوهشی مشاهده کرد که «تلسکوپ بسیار بزرگ» (VLT) متعلق به «رصدخانه جنوبی اروپا» (ESO) را مطالعه می‌کرد. در آن زمان، پژوهشگران متوجه شدند که جرمی روی ستاره کشیده می‌شود و این نشان می‌دهد که ستاره یک همراه دارد. این همان چیزی است که در برخی از منظومه های شمسی دیده می شود.

سیاراتی به دور ستارگان داغ می‌چر، تشعشعات فرابنفش شدیدی را تجربه می‌کنند که می‌توانند به جو و دست دادن مولکول‌ها تبدیل شوند. این پدیده، به «تفکیک حرارتی» معروف است.

گروهی از پژوهشگران در جدیدترین بررسی خود، کوتوله قهوه‌ای را کشف کرده‌اند که در فاصله 100 سال نوری از زمین و دمای سطح آن حتی از 110 سطح خورشید هم بالاتر است.

جرم کوتوله‌های قهوه‌ای WD0032-317B تا 88 برابر می‌شود که آن را به یکی از بزرگ‌ترین کوتوله‌های قهوه‌های شناخته‌شده و همچنین، داغ‌ترین آنها تبدیل می‌کند. پژوهشگران در مقاله این پروژه نوشتند: این کوتوله قهوه‌ای با جرمی در حدود 75 تا 88 برابر جرم، از پرجرم‌ترین کوتوله‌های قهوه‌ای یکی از شناخته‌شده‌ها است.

پژوهشگران اکنون داغترین کوتوله قهوه‌های یافت شده‌اند که حتی از خورشید ما نیز داغ‌تر است و در فاصله 100 سال نوری از زمین قرار دارد. این جرم که «WD0032-317B» نام دارد، به حدود 800 کلوین (7727 درجه سلسیوس) می‌رسد زیرا از فاصله بسیار نزدیک به دور ستاره خود می‌شود. در مقایسه، سطح خورشید ما حدود ۵۷۷۸ کلوین(۵۴۹۸ درجه سلسیوس) است.

پژوهشگران اکنون با ارائه اطلاعات بیشتر در مورد جرم، دوره مدارک و داده‌های تلسکوپی متوجه شدند که این جرم یک کوتوله قهوه‌ای است، نه یک ستاره همراه.

بخوان  کشف انفجاری بزرگ‌تر از راه شیری در «پنج‌قلوی استفان» توسط جیمز وب

ناسا کوتوله‌های قهوه ای مرموز را با ستاره‌های کوچک و سیارات غولپیکر توصیف می‌کند. کوتوله‌های قهوه‌ای مانند ستارگان با انقباض گازی شکل می‌گیرند که در یک هسته متراکم فرو می‌ریزد. این با روند شکل‌گیری سیارات متفاوت است که از تجمع بقایایی به جای مانده از تولدهای ستاره‌ای تشکیل می‌شوند.

گمان می‌رود کوتوله‌های قهوه‌ای که یا به دور یک ستاره می‌چرخند یا به صورت مجزا سفر می‌کنند، در اوایل شکل‌گیری از منظومه ستاره‌های خود به بیرون پرتاب شده‌اند.

تنها یک سیاره‌ول‌پیکر فوق‌العاده داغ می‌شود به موسوم «KELT-9b» وجود دارد که تابش فرابنفش کافی را برای تفکیک مولکولی دریافت می‌کند. دمای سمت روز KELT-9b حدود 46 کلوین است که به 000 نقطه در روز کوتوله قهوه‌ای جدید نزدیک نیست.

این کوتوله قهوه‌ای به دور ستاره «WD۰۰۳۲-۳۱۷» می‌چرخد که یک کوتوله سفید است. کوتوله سفید، به بقایای داغ و متراکم ستاره‌ای گفته می‌شود که تمام سوخت خود را سوزانده است.

انتهای پیاممنبع

کوتوله‌های قهوه‌های بزرگ‌تر از آن‌ها هستند که سیاره‌ها هستند اما آن‌ها را «شبه سیاره‌» توصیف می‌کنند زیرا اتمسفر بیرونی پیچیده‌ای ‌مانند اتمسفر بیرونی سیاره دارند. از جمله ابرها و مولکول‌هایی مانند H2O را شامل می‌شوند.

همچنین، آنها دریافتند که این جرم از نظر جزر و مدی قفل است. به این معنی که یک سمت آن(سمت روز) همیشه رو به ستاره خود است. این در حالی است که سمت سردتر آن(سمت شب) برای همیشه به سمت فضا می‌چرخد. در طرف کوتوله قهوه‌ای، تقریباً گرم ۷۲۵۰ تا ۹۸ین و در طرف دیگر، سردتر از ۱۳۰۰ تا ۳۰۰۰ کلوین وجود دارد. دما در سمت گرم ۵۱۰۰ کلوین بالاتر از هر سیاره غول‌پیکر شناخته‌شده دیگری است. اِیه بعث منهود wd۰۰۳۲-alb ddaغ‌trیn کwtulehehahahah شnaخthe‌ شdah و dehغ‌tr athher hher asیnaharehhh‌ شnnahathe‌ شdhdhdhdhdhdherی شnahareh‌

بخوان  Apple Pay Later سرانجام برای تعداد معدودی منتخب در 45 ایالت ایالات متحده عرضه می شود

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، یکی از اجرام عجیب و غریب و شناخته شده در جهان، کوتوله‌های قهوه‌ای هستند که کاملاً ستاره یا سیاره هستند. کوتوهای قهوه‌ای، «اره‌های شکست‌خورده» نامیده می‌شوند زیرا جرم آنها از جرم سیارات بیشتر است اما جرم استارگان، کافی را برای حفظ هم‌جوشی هسته‌ای در هسته خود ندارند.

کوتوله قهوه‌ای WD۰۰۳۲-۳۱۷B یک نمونه ویژه است که فقط ۲.۳ ساعت طول می‌کشد تا یک بار به دور ستاره خود بچرخد زیرا به آن بسیار نزدیک است و به همین دلیل تا ۸۰۰۰ کلوین داغ می‌شود. ستاره WD۰۰۳۲-۳۱۷ حتی داغ‌تر است. فقط 40 درصد جرم خورشید ما را دارد اما تقریبا آن 37 هزار کلوین است.

پژوهشگران باور دارند که WD۰۰۳۲-۳۱۷B و ستاره‌اش می‌توانند اطلاعاتی را در این مورد که ستارگان داغ باعث تبخیر همراه می‌شوند، ارائه دهند.

کشف سیاره‌ای که از خورشید هم داغ‌تر است!