یادآوری های تمام صفحه مایکروسافت برای ارتقاء به ویندوز 11 برای کاربران ویندوز 10 بازگشته است و آنها ممکن است اینجا بمانند

Man using download manager on laptop

مایکروسافت با کمپین مداوم تبلیغات بنری تمام صفحه خود که برای تشویق کاربران ویندوز 10 به ارتقاء به ویندوز 11 و این بار، کاربران رایانه های شخصی مناسب و نامناسب – آنهایی که الزامات سخت افزاری ویندوز را برآورده نمی کنند – طراحی شده است، راه جدیدی را اتخاذ کرده است. 11. آخرین سیستم عامل — ما در حال تماشای تبلیغات مختلف هستیم.

سهم بازار ویندوز 11 در ماه‌های اخیر نسبتاً ثابت مانده است و مایکروسافت به وضوح مایل به تغییر آن است و ویندوز 10 اکثریت قریب به اتفاق سهم بازار را در حدود 70 درصد در اختیار دارد (طبق آمار StatCounter).

منبع