یکی از بیماری های مهم بیماری های قلبی و سرطان کشف شد

اختلالات در گیرنده‌های ال‌دی‌ال می‌تواند به هیپرکلسترولمی فامیلی (هیپرکلسترولمی خانوادگی) منجر شود و این وضعیتی است که باعث ایجاد سطح بسیار بالایی در خون می‌شود. با این حال، برخی از موارد نادر هیپرکلسترولمی فامیلی نیز با پرورش دهنده به نام نوع ۹ مبدل پروپروتین سابتیلیسین/ککسین (PCSK۹) مرتبط است.

لیپوپروتئین‌های کم‌چگالی یا ال‌دی‌ال (لیپوپروتئین با چگالی کم) می‌تواند به کلسترول در شریان‌ها تبدیل شود که این امر به خود می‌تواند به تصلب شرایین – سخت شدن و باریک شدن شریان‌ها – و همچنین بیماری بیماری منجر شود.

نتایج این مطالعه در مجله Molecular Metabolism منتشر شده است.

ساختار ساختاری ۹ مبدل پروپروتئین سابتیلیسین/ککسین را تجزیه و تحلیل کردند و نشان دادند که چگونه این ساختار یک ترکیب را در کنار سه سازنده (گیرنده های الدی‌ال، مرتبط با سیکلاز ۱(CAP1) و آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی سی(HLA- ج)) تشکیل می دهد.

محققان دانشگاه «مونترال» اخیراً از کشف مکانیسم‌های یک پرورش دهنده در بیماری‌های قلبی- درمانی و سرطان خبر داده‌اند.

نوع ۹ مبدل پروپروتین سابتیلیسین/ککسین در سال ۲۰۰۳ در آزمایشگاه «نبیل جی سیده»(Nabil G. Seidah) استاد پزشکی دانشگاه مونترال کشف شد. نوع ۹ مبدل پروپروتین سابتیلیسین/ککسین در جریان خون یافت می‌شود و به گیرنده‌های الدی‌ال متصل می‌شود، با این حال، به جای این که گیرنده‌های الدیال به سطح سلول برگردند، گیرنده‌ها تخریب می‌شوند و به آن سلول‌ها برمی‌گردند برای جمع‌آوری الدیال. جلوگیری می‌شود.

آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی در خارج از سلول‌ها پیدا می‌شود و می‌توان به عنوان وسیله‌ای از سیستم ایمنی عمل می‌کند و سلول‌های خود را از سلول‌های غیر خودی کمک می‌کند و لنفوسیت‌های مقابله‌کننده با تومور را می‌کند. ژن گلبول سفید انسانی نیز نقش کلیدی در ترکیب انواع مختلفی دارد. علاوه بر این، نوع ۹ مبدل پروپروتئین سابتیلیسین/ککسین می‌تواند با افزایش تعداد مولکول‌های آنتی‌ژن گلبول سفید انسان سی در سلول‌ها، به‌های ضد ژن گلبول سفید انسانی در مبارزه با تومور کمک کند.

بخوان  بیمار مبتلا به ALS با چشم خود موسیقی می‌سازد

نوع ۹ مبدل پروپروتین سابتیلیسین/ککسین به عنوان یک هدف دارویی بالقوه

اخیراً درمان‌هایی ایجاد شده است که یا عملکرد خوبی دارد ۹ مبدل پروپروتئین سابتیلیسین/ککسین را مختل می‌کند یا سطح آن را در خون کاهش می‌دهد و در نتیجه گیرنده‌های ال‌دی‌ال را محدود می‌کند. این می‌تواند به بیش از ۶۰ درصد کلسترول مرتبط با ال‌‌دی‌ها در مقایسه با سایر داروهای کاهش دهنده کلسترول مانند استاتین‌ها منجر شود.

گیرنده‌های ال‌دی‌ال به مولکول‌های ال‌دیال و کلسترول‌های مرتبط با آنها(LDLc) متصل می‌شوند و آنها را می‌توان در سلول‌های گروهی جمع‌آوری کرد. ال‌دی‌ال جمع‌آوری‌شده درون سلول جذب می‌شود و دریافت‌های الدی‌ال سپس به سطح سلول‌های برمی‌گردند تا مولکول‌های الدیال بیشتر جمع‌آوری کنند.

به گزارش ایسنا و به نقل از تی ان، نتایج یک مطالعه جدید برای اولین بار نشان داده شده است که چگونه «نوع ۹ مبدل پروپروتین سابتیلیسین/ککسین» (PCSK9) را دریافت می‌کند که این امر گامی کلیدی برای کشف مکانیسم‌های بیماری قلبی و همچنین برخی سرطان‌ها می‌شود را تجزیه و تحلیل می‌کند.

انتهای پیاممنبع

کلسترول و نوع ۹ مبدل پروپروتین سابتیلیسین/ککسین

محققان امیدوارند در عملکرد نوع جمع آوری کنند ۹ مبدل پروپروتئین سابتیلیسین/ککسین از این مطالعه موفقیت آمیز به توسعه توانمندی هایی می تواند منجر شود که می تواند تاثیر منفی با گیرنده های الودی و ضد گلبول سفید انسانی را داشته باشد، که این امر به طور کامل می تواند کمک کند. به درمان بیماریهای قلبی و سرطانی می شود.

در مطالعه حاضر، سیده و همکارانش عملکردهای نوع ۹ مبدل پروپروتین سابتیلیسین/ککسین را بیشتر بررسی کردند و مکانیزمی را کشف کردند که توسط آن نوع ۹ مبدل پروپروتین سابتیلیسین/ککسین، گیرنده های ال‌دی‌ال را تجزیه می‌کند.

بخوان  سیاه‌چاله‌های ۳۰ میلیارد برابر خورشید با کمک ابرایانه