یک تایم‌لپس جدید از آزمایش موتور اصلی موشک «آریان ۶»


یک تایم‌لپس منتشر شده توسط «آژانس فضایی اروپا»، آزمایش‌های آزمایش موتور اصلی موشک «آریان ۶» را نشان می‌دهد.

به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیس، موشک «آریان ۶» (Ariane ۶) که پرتاب‌گر نسل بعدی «آژانس فضایی اروپا» است، با نزدیک شدن به آغاز کار خود، نقطه عطف مهمی را پشت سر گذاشت.

آزمایشی که در 23 نوامبر انجام شد، موشک و خدمه آن را در معرض خطر قرار داد. با شمارش معکوس و سوخت‌رسانی موشک و با روشن شدن هفت دقیقه‌ای موتور اصلی، آزمایش مرحله هسته موشک به اوج خود رسید.

ویدئویی که توسط آژانس فضایی اروپا منتشر شده است، آزمایشی در 23 نوامبر در یک تایم‌لپس برجسته می‌کند و مراحل کار موشک را نشان می‌دهد.

این در پایگاه فضایی اروپا در گویان فرانسه انجام شد. هومان طhr کhe adder vیdudئw deیdhed ، پیش پیش ی ی ی ی ی ک ک خ خ خ خ خ خ م م amnahnah dhenahnah ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،dhnahnd

آریان ۶ یک موتور «ولکین ۲.۱»(Vulcain 2.1) را در مرحله اصلی خود دارد که در آزمایش ۲۳ نوامبر، ۱۶۵ تن سوخت را سوزاند. سوخت آری ۶، مخلوطی از هیدروژن و شیرینی فوق سرد بود.

یک تایم‌لپس جدید از آزمایش موتور اصلی موشک «آریان ۶»

آریان ۶ هنگام پرتاب، به دو یا چهار تقویت کننده موشک جامد کامل می‌شود که در آزمایش‌های اخیر روشن نشد. مرحله دوم که از موتور کوچک‌تر «Vinci» استفاده می‌کند، در ماه آزمایش آزمایش خود را پشت سر قرار خواهد داد. در صورت موفقیت، آژانس فضایی اروپا انتظار دارد اولین پرتاب آریان ۶ در سال ۲۰۲۴ باشد.

بخوان  چهل و هشتمین پرواز بالگرد «نبوغ» بر فراز سیاره سرخ انجام شد

این موشک ۶۲ متری قرار است موشک آریان ۵ شود که آخرین بار در سال جاری پرتاب شد. ابتدا پیش‌بینی می‌شد که آریان ۶ تا سال ۲۰۲۰ عملیاتی شود اما در توسعه این موشک باعث شد تا اروپا در این مدت بدون یک پرتاب‌گر اختصاصی باشد.

انتهای پیاممنبع