یک ربات تطبیق بیان رویاهای شما را تسخیر می کند، اما یک روز ممکن است تنها دوست شما باشد

Emo robot

اکثر بهترین ربات ها، آنهایی که می توانند راه بروند، بدوند، از پله ها بالا بروند و پارکور انجام دهند، چهره ندارند و ممکن است دلیل خوبی برای آن وجود داشته باشد. اگر هر یک از آنها فنجان هایی مانند فنجان های روی این ربات تحقیقاتی جدید داشت، احتمالاً جلوی آنها می ایستیم و در حالی که آنها از روی ما می دویدند بی کلام خیره می شدیم.

ساخت ربات هایی با چهره و توانایی تقلید حالات انسان یک جذابیت مداوم در دنیای تحقیقات رباتیک است، اما اگرچه ممکن است برای تامین انرژی آنها به باتری کمتر و موتورهای باربر کمتر نیاز داشته باشد، این نوار برای یک ربات شکلک بسیار بالاتر از این برای یک ربات پرش است.

منبع