ChatGPT در نسخه آینده قدرت های ایجاد ویدیو را دریافت می کند – و اینترنت برای آن آماده نیستمشکل اطلاعات نادرست ویدیوی وب قبل از اینکه بهتر شود بسیار بدتر می شود، با مدیر عامل OpenAI، سام آلتمن، این رکورد را انجام می دهد و می گوید که ظرف یکی دو سال آینده قابلیت های ایجاد ویدیو به ChatGPT می رسد.

صحبت با بیل گیتس در مورد پادکست منو گیج نکن (از طريق راهنمای تامآلتمن به چندوجهی بودن – توانایی کار بر روی متن، تصاویر، صدا و «در نهایت ویدیو» – به عنوان یک ارتقای کلیدی برای ChatGPT و مدل‌های آن در دو سال آینده اشاره کرد.منبع