Google Assistant به تازگی برای کودکان مناسب تر و کمی ایمن تر شده استگوگل در حال به روز رسانی آن است پلت فرم دستیار با مجموعه‌ای از کنترل‌های والدین، صداها و موارد دیگر، بیشتر کودک پسند باشید.

پیش از این، دستیار Google هرگز هیچ کنترل والدینی نداشت، اما همانطور که این شرکت در اطلاعیه ادعا می کند (در برگه جدید باز می شود)، کودکان معمولاً با دستگاه‌های مشترک ارتباط برقرار می‌کنند، بنابراین مناسب می‌دانستند که ابزارهای لازم برای نظارت بر آنها به والدین ارائه شود.منبع