Shopify مدیریت مالیات ها را برای سایت های تجارت الکترونیک ایالات متحده آسان تر می کندShopify (در برگه جدید باز می شود) در تلاش برای ساده‌سازی برخی از فرآیندهای مدیریتی پیش روی فروشندگان در ایالات متحده، ابزار جدیدی را به پیشنهادات خود اضافه کرده است.

Shopify Tax شامل یک ویژگی است که به برجسته کردن زمانی که یک تجارت در ایالات متحده مسئول است و همچنین راه حلی برای پلت فرم تجارت الکترونیک (در برگه جدید باز می شود) مالکان بتوانند مقدار مناسب مالیات را در زمان مناسب دریافت کنند.منبع