آمازون برای این دوران سخت اقتصادی برنامه جدیدی داردآمازون یک مرکز خرید جدید به نام آمازون اکسس راه‌اندازی کرده است، که هنوز در مورد خرید است، اما در یک تغییر، برای کمک به کسانی که با کمک دولت زندگی می‌کنند طراحی شده است.

دسترسی به آمازون (در برگه جدید باز می شود) با ارائه ویژگی های جدید و پشتیبانی از روش های پرداخت جایگزین شروع می شود. این بدان معناست که مشتریان اکنون می توانند از طریق Amazon Layaway غذا را در وب سایت با SNAP EBT (که بیشتر به عنوان کوپن غذا شناخته می شود) و اقلام مختلف با قیمت بالاتر خریداری کنند. دومی به افراد اجازه می دهد 20 درصد از کل هزینه یک سفارش را از قبل پرداخت کنند و سپس بقیه را در طول زمان بدون بهره یا کارمزد اضافی پرداخت کنند.منبع