آیا باید به Google One AI Premium ارتقا دهید؟ ویژگی های هوش مصنوعی و قیمت آن توضیح داده شده است


گوگل مشغول اصلاحات ارائه شده هوش مصنوعی خود، تغییر نام Bard به Gemini، ارائه یک برنامه اختصاصی اندروید و بسیاری موارد دیگر بوده است. همچنین اکنون برای اولین بار یک ردیف پولی برای موتور هوش مصنوعی مولد گوگل در نظر گرفته شده است که به معنای اشتراک دیجیتالی دیگری است که می توانید آن را بررسی کنید.

برای مروری کلی بر ابزارهای هوش مصنوعی گوگل، می توانید توضیح توضیح داده شده Google Gemini ما را بخوانید. اما در اینجا ما ویژگی‌های پیشرفته Google Gemini را که به عنوان بخشی از لایه جدید Google One AI Premium ارائه می‌شوند، تجزیه می‌کنیم.منبع