ابزارک‌های Google Maps Lock Screen در iOS 16 نحوه سفر من را تغییر می‌دهند


شاید استیو جابز قانون سه کلیک را اختراع کرده باشد. این قانون به این موضوع اشاره دارد که چگونه مدیر عامل و یکی از بنیانگذاران فقید اپل تیم اصلی iPod را تحت فشار قرار دادند تا مطمئن شوند که کاربر همیشه سه کلیک از پخش یک آهنگ فاصله دارد.

زمانی که داشتم یک صفحه قفل جدید برای زمانی که با ماشین سفر می‌کنم ایجاد می‌کردم، به این موضوع فکر کردم، و اینکه چگونه پشتیبانی خبری پلتفرم از ویجت‌های Lock Screen تعداد ضربه‌ها را بر روی آیفون من برای راه‌اندازی یک برنامه یا یک عمل بدون رفتن کاهش داده است. به صفحه اصلیمنبع