ارزیابی چند دقیقه‌ای تومور مغزی هنگام جراحی ممکن است

پژوهشگران دانشکده پزشکی هاروارد در این پروژه، از مدل CHARM برای بهبود بخشیدن به این ارزیابی ظریف کمک گرفته‌اند. این مدل با ۲۳۳۴ نمونه تومور مغزی به دست آمده از ۱۵۲۴ فرد مبتلا به گلیوما آموزش داده شده است که شایع‌ترین و کشنده‌ترین نوع سرطان مغز است. در‌ها، مدل با دقت ۹۳ درصد به رمزگشایی آزمایشی ژنتیکی تومور و یافتن جهش تومورها در سطوح مولکولی و بافت اطراف آنها بپردازد.

پزشکان به طور معمول در طول جراحی سرطان مغز، نمونه‌هایی از بافت را برمی‌دارند، آن را منجمد می‌کنند و سپس، آن را برای تعیین نوع تومور و میزان تهاجمی بودن مورد بررسی قرار می‌دهند. این روند به تغییر شکل ظاهری سلول‌ها نیاز دارد. همچنین، این روش متکی به مشاهدات انسانی و میکروسکوپ‌های قوی است اما برای تشخیص دادن تغییرات ژنومی کوچک که می‌تواند باعث شود که تومورهای گوناگون را شناسایی کنند، به اندازه کافی واضح نیست.

این پژوهش، در مجله «مد» به چاپ رسید.

پژوهشگران می گویند که CHARM برای این پروژه روی گلیوما آموزش دیده بود اما می‌توانم آن را برای تشخیص انواع سرطان مغز و کمک به درمان آنها نیز آموزش داد. آنها معتقدند که این مدل می‌توان و باید به طور مداوم با پژوهش‌های جدید سرطان به‌روز شود. این دقیقاً همان روشی است که پزشکان به کار می‌برند و برای تمرکز باید در آموزش مداوم شرکت کنند.

«کان هسینگ یو» (Kun-Hsing Yu)، پژوهشگر ارشد این پروژه گفت: در حال حاضر، حتی پیشرفته‌ترین روش‌های بالینی نیز نمی‌توانند مشخصات تومورها را از نظر مولکولی در طول جراحی نشان دهند. مدل ما با ارزیابی‌های بیومدیکال از اسلایدهای منجمد پاتولوژی، بر این چالش غلبه می‌کند. تشخیص مولکولی هنگام جراحی می‌تواند انکولوژی دقیق را در لحظه پیش برد.

بخوان  انتصاب در پارک فناوری بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران

برای مثال، اگر معلوم شود که تومور بسیار تهاجمی است، ممکن است جراحان تصمیم بگیرد که بیشتر از ناحیه مغز بردارند. حتی اگر این کار به بروز اختلالات شناختی مشخص شود. اگر مشخص شود که رشد می‌کند، پزشکان می‌توانند تصمیم بگیرند که روش جراحی محافظه‌کارانه‌تر را اجرا کنند. همچنین، و تجزیه و تحلیل CHARM می‌تواند به پزشکان کمک کند تا تصمیم بگیرند که آیا ویفرهای پوشیده‌شده با دارو را تحت عمل جراحی در مغز جاسازی کنند یا خیر. البته این در صورتی است که معلوم شود تومورها به چنین درمانی پاسخ می‌دهند.

به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، پژوهشگران «دانشکده پزشکی هاروارد»(HMS) یک مدل مصنوعی مصنوعی جدید ابداع کرده‌اند تا به جراحان مغز در مبارزه با سرطان کمک کنند. این مدل موسوم به «CHARM» به سرعت بافت تومور را در طول جراحی مورد ارزیابی قرار می‌دهد تا به متخصصان برای تصمیم‌گیری در مورد ادامه جراحی کمک کند.

این معنی است که در طول جراحی، پزشکان می‌توانند با استفاده از نمونه‌های تغذیه‌ای بافتی و بازخورد فوری را در مورد ترکیب مولکولی تومورهای گلیوما به دست بیاورند. بدین ترتیب، پزشکان در مورد رفتار تومور، واکنش بالقوه به درمان‌های ویژه و مهم‌تر از همه، تهاجمی بودن تومور آگاه می‌شوند. این مدل نه تنها دقیق است، بلکه سریع عمل می‌کند و اطلاعات را به جای چند روز یا چند هفته، در چند دقیقه به جراحان می‌دهد.

یک مدل هوش مصنوعی جدید که در «دانشکده پزشکی هاروارد» ابداع شده است، ممکن است هنگام عمل جراحی در لحظه تومور مغزی بپردازد.

بخوان  گوگل سیاست حفظ حریم خصوصی خود را تغییر داد تا جمع آوری داده های Bard AI را منعکس کند، و ما وحشت زده شدیم

مدل CHARM در حال حاضر به سایر موارد از جمله‌هایی که می‌توانند سرطان‌های پروستات، پوست، پستان، تخمدان و سایر موارد را شناسایی کنند.

انتهای پیاممنبع