از هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) چه می دانید؟ 1 بیتی

در واقع ، مدارس تابستانی هوش مصنوعی در علوم پزشکی یکی از همین برنامه هاست که در نظر دارد زمینه لازم را برای ایجاد علاقه و آشنایی دانشجویان و علاقه ­مندان فراهم آورد. زنجیرهی قالب یا بلاک چین سیستمی است که به ایجاد بیتکوین منجر میشود. تلاش برای دادن این ویژگی به ماشینها منجر به شکلگیری شاخهای به نام یادگیری ماشین در Ai شده است. اما به طور کلی میتوان اشاره کرد هوش مصنوعی عبارت است از تقلید یک ماشین یا کامپیوتر از فعالیتها و فرآیندهای هوشمندانه انسان. سیستم خبره معمولی شامل یک پایگاه دانش و یک موتور استنتاج بود. ذینفع چنین تحقیقاتی، سیستمهای جهان واقعی خواهند بود که تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را در بازارهای یادگیری محور گرد هم میآورند که به رفاه اجتماعی توجه دارند. یک مثال جهان واقعی از این مساله آن است که بر خلاف انسانها، روشهای دستهبندی تصاویر موجود، ارتباط فضایی بین مولفههای تصویر را تشخیص نمیدهند. بازیهای شانسی را میتوان با استفاده از یک افزونه در الگوریتم مینماکس مدیریت کرد. نمونههای کامل از این ماشینها را میتوان در فیلمها و رمانهای علمی-تخیلی دید؛ آنجا که رباتها بیهیچ نیازی به انسان کارهای خود را انجام میدهند. این رباتها مثل Siri و Alexa برای ارتباط با مشتریان بسیار مفید است و احتمالا کسب و کارهای بیشتری با استفاده از این رابطها و چت بات ها با مشتریان خود ارتباط برقرار میکنند.

Uveye متفاوت نیست این تکنولوژی نه تنها داده ها را فراهم می کند بلکه می تواند و یادگیری عمیق به طور خودکار برای هر گونه ناهنجاری که می تواند یک تهدید باشد یا در برنامه های دیگر یک مشکل مکانیکی یا آسیب به وسیله نقلیه وارد می شود شناسایی و به طور خودکار تحلیل و هشدار دهد. می توان گفت بسیاری از ربات هایی که تا قبل از سال های اخیر ساخته شده بودن، دارای “هوش” نبودند. هوش مصنوعی از جمله فناوریهایی است که تا به امروز توانسته به نحو بسیار منعطفی با صنایع بسیاری ادغام شود. همچنین هوش مصنوعی توانسته در مراقبتهای بهداشتی به محققان در شناسی توالی ژنتیکی مربوط به بیماریها و شناسایی مولکولهایی که میتوانند داروهای موثرتری تولید کنند، کمک کند. این دو فناوری امروزه در پلتفرمهای متعددی در کشور رشدیافته و توانسته است تجربههای کاربری را به نحوی چشمگیری ارتقاء دهد. دو ایده اول، یعنی انسانی فکر کردن و منطقی فکر کردن، مربوط به فرایندهای تفکر و استدلال هستند؛ در حالی که دو مورد بعدی (انسانی عمل کردن و منطقی عمل کردن)، با رفتار سر و کار دارند.

به این ترتیب ماشین میتواند همان کارهایی را که یک انسان انجام میدهد را در زمانی کوتاهتر و با دقتی بیشتر انجام دهد. او داود ادعا کرد که فناوری کمپانی تسلا برای تمام شهروندان آمریکا یک تهدید به شمار میرود. اما در کشورمان برخی از روندهای اداری نظیر، روندهای قوه قضاییه و یا ثبتنام و مشارکت افراد در بازار سرمایه، نیاز به احراز دقیق هویت دارد و با مکانیزمهای فوقالذکر نمیتوان هویت افراد را آنطور که باید احراز کرد. متخصصین کشورمان توانستهاند با استفاده از فناوریهای هوش مصنوعی، رباتهای جراح اختراع کنند و حتی تعدادی از این محصولات را نیز به کشورهای جنوب شرقی آسیا نظیر مالزی صادر نمایند. کشاورزان اکنون میتوانند با استفاده از AI زمان مناسب کشت و برداشت را تخمین بزنند، میزان آب مناسب برای هر محصول و زمان مناسب آبیاری را بدانند. نتیجه این تحقیق کاملترین شبیهسازی تا زمان حاضر از مراحل اولیه در «هستهزایی» (nucleation) یخ است؛ فرآیندی که برای مدلسازی آب و هوا اهمیت دارد. با همین توضیح کوتاه هم میشود دانست که دادهکاوی چقدر میتواند مهم باشد، چرا که الگوهای استخراج شده از دادههای کسبوکارها میتواند اطلاعات بسیاری مفیدی برای برنامههای آتی شرکتها فراهم آورد. هوش مصنوعی را باید عرصهٔ پهناور تلاقی و ملاقات بسیاری از دانشها، علوم، و فنون قدیم و جدید دانست.

در همین راستا شرکتهای فعال در حوزهی AI، خدماتی ارائه میدهند که باعث بهبود عملکرد کسبوکارها میشود. مانند بینایی ماشین، شرکتهای فعال در حوزه پردازش گفتار در ایران نیز در حال پا گرفتن هستند و هر روز بر تعدادشان افزوده میشود. موتور استنتاج سیستم خبره برای حل مسائل پیچیده و ارائه توانایی تصمیمگیری مانند یک متخصص انسانی طراحی شده است و این کار را با استخراج اطلاعات و قوانین لازم از پایگاه دانش خود با استفاده از قواعد استدلال و استنتاج با توجه به پرسشهای کاربر انجام میدهد. به عنوان یک تکنولوژی جدید تر، بلاک چین هنوز آماده نیست تا جایگزین سیستم قبلی شود، اما از قبل در حال تقویت آن بوده است. هوش مصنوعی ضعیف، برخلاف هوش مصنوعی قوی، با اینکه در نگاه اول پیچیده به نظر میرسد، خودآگاه نیست و در شرایطی از پیش تعیینشده عمل میکند. دغدغه یادگیری ماشینی عمدتاً الگوهای یادگیری و دقت عمل در آن ها میباشد.

بخوان  اینترنت ملی، از رویا تا واقعیت 1 بیتی

AI روزبهروز در زندگی شخصی و تجاری ما اهمیت بیشتری مییابد. برای نمونه، حفظ اطلاعات شخصی کاربران در مجموعهدادههای بزرگ بیش از گذشته پر رنگتر شده و چالشهایی برای نگهداری از این دادهها پیش آمده است. علاوه بر این، از سیستم های هوش مصنوعی می توان برای برنامه ریزی، تعمیر و نگهداری سیستم های حمل و نقل عمومی مانند قطارها استفاده کرد. این سیستم ارتباطی از یک زبان ارتباطی بین عاملی استفاده می کند . آمازون، مایکروسافت و IBM هر یک به دلیل تحقیقات Buolamwini، پیشنهادات تشخیص چهره خود را در سال جاری به حالت تعلیق درآوردند و تأیید کردند که این فناوری هنوز برای استفاده عمومی مناسب نیست.

نظریه ذهن نیز جزو چهار دسته اصلی هوش مصنوعی، محسوب میشود؛ نظریه ذهن با توانایی سنجش افکار میسر میشود؛ این نظریه شاخهای از علوم شناختی است که به بررسی این موضوع میپردازد که چگونه حالات ذهنی را به افراد دیگر نسبت میدهیم و چگونه از حالات نسبت داده شده، برای توضیح و پیشبینی اعمال آن افراد دیگر استفاده میکنیم. در این فناوری، AI با سنجش وضعیت زنان باردار میتواند پیشنهاد دهد که از بین روش طبیعی زایمان و سزارین کدام روش مناسبتر است. به بیان دیگر علوم مختلف دیگری نظیر جامعهشناسی از این فناوری برای شناخت رفتارهای اجتماعی و ایدهها یا دغدغههای شهروندان فعال در بستر فضای مجازی استفاده میکنند که نوبه خود برای سیاستگذاری در سطوح کلان کشوری بسیار کارآمد است.

فرقی نمی کند که ETT باشد یا هایپر لوپ و یا هر تکنولوژی دیگری، می توان مطمئن بود که در آینده حمل و نقلی ارزان تر، مطمئن تر و بسیار سریع تر از هواپیما ها را خواهیم سایت 1biti داشت. بله درست است، کامپیوتر هایی که مستقیما به وسیله ی مغز کنترل می شوند و قبلا در دیجیاتو مقاله اش را خواندیم. برنامه هایی که دارای هوش مصنوعی نمی باشند، صرفا یک سری دستورالعمل های مشخصی را دنبال می کنند در حالی که الگوریتم های هوش مصنوعی از روش ذهن انسان برای حل مسئله تقلید می کنند. همانطور که می بینید هوش مصنوعی نقش مهمی در نحوه ی رسیدن ما از نقطه ی A به نقطه ی B ایفا می کند.

نه چندان زیاد.»Zikopoulos میگوید که هوش مصنوعی و دیگر تکنولوژیها، نهتنها میتواند مفهوم جدیدی به دادهها القا کند، بلکه میتواند راههای ساخت الگوریتمها و دیگر ابزارهای درک داده را برای ما ارائه دهد.با دادهها باید با احتیاط بسیار زیاد برخورد کرد. همهی ماشینهای هوشمندی که امروز ما به نوعی از آنها استفاده میکنیم در همین نوع AI قرار میگیرند Google Assistant، Google Translate, Siri و دیگر ابزارهای متکی به پردازش زبان طبیعی مثالهایی از AI ضعیفاند. همچنین، جاوا زبانی پیشرو برای توسعه اپلیکیشنهای موبایل به شمار میرود و به شدت بر هوش مصنوعی متکی است. یکی از فناوریهای متکی به AI که تقریباً هر روز از آن استفاده میکنیم و برایمان عادی شده است، سیستمهای پیشنهاددهنده است. سیستمهای یادگیری ماشین به یارانهها کمک کرده تا سخنان انسان را با تقریباً ۹۵ درصد قدرت تشخیص دهد. در سرمایه گذاری های مالی قدرت پیش بینی و تعیین الگوهای آینده بازار بسیار مهم است و به طور کلی پیشرفت در تجارت، رابطه نزدیکی با پیش بینی دقیق آینده دارد. برای دریافت صحت بالاتر کافیست که دادهها و قدرت پردازش کامپیوتری بیشتری به برنامه داده شود. فرایندهایی که بر اساس انجام عملیات روی کروموزومها شکل گرفتهاند. جولی سوئیت مدیر عامل این شرکت بیان کرده «ما در اکسنچر عمیقاً به آنچه انجام میدهیم و تأثیری که بر مشتریان و جوامع خود میگذاریم اهمیت میدهیم.» خدمات بازاریابی دیجیتال در کنار نرمافزارهای فناوری، پیادهسازی، تحویل، و تحقیق و توسعه و بکارگیری فناوریهای نوظهور از دیگر خدمات این شرکت است.

بخوان  با تکنولوژی در 24 ساعت موفق شوید
از اینکه هوش مصنوعی بتواند ارتعاشات گفتار انسانی را بفهمد و آن را به متن تبدیل کند و یا متنهای الکترونیکی را با لحنهای متنوع و گفتار روان انسانی بخواند، میتوان نوید آیندهای درخشان و تحولات خیرهکنندهای را در دهههای آینده داد. پیشبینی قیمت خانه: میتوان برای حل این پروژه، یک شهر را در نظر گرفت و سعی در پیشبینی قیمت خانههای در حال فروش آن کرد. این پیشنهاد چندان هم دور از منطق نیست، چون سرمایهگذاری برای تولید قطعات مختلف خودرو همچون موتور، گیربکس، اکسل و غیره به هزینه زیادی احتیاج دارد و ایجاد یک پلتفرم مشترک میتواند این هزینه را برای طرفین کاهش دهد. در صورتیکه فرآوردهها در محل باقی بمانند، سمیت ایجاد شده و بدن با یک عفونت بحرانی روبهرو خواهد شد. به عنوان مثال تصور میشود که در بازار لپتاپ، برند لنوو یک برند جدید است و خیلی نمیتوان به آن اعتماد کرد، به جای آن میتوان از برندهای قدیمیتر دل یا اچپی استفاده کرد، یا به عنوان مثال در بازار تلفن همراه باید به جای گوشیهای هواوی و شیائومی، گوشیهای نوکیا و یا سامسونگ را خریداری کنیم. بنابراین اگر بخواهیم، با توجه به گفتههای پیشین، دربارهی کاربردهای AI در بخشهای مختلف سختگیرانه صحبت کنیم، باید بگوییم تنها تکنولوژیهایی را میتوان کاملاً در حوزهی هوشمصنوعی قرار داد که خودشان بتوانند بدون دخالت عامل انسانی چیز جدیدی را فرابگیرند.

هوش مصنوعی در دوربین های امنیتی یا پهپادها میتواند چهره انسان را تشخیص داده و با پایگاه داده مطابقت دهد و هویت فردی که وارد شهرها، جوامع و دیگر مناطق حفاظت شده می شود را شناسایی کند. شبکه عصبی نوعی یادگیری ماشینی است که از واحدهای بهم پیوسته (مانند نورون ها) تشکیل شده است که با پاسخ دادن به ورودی های خارجی ، اطلاعات را پردازش می کند و اطلاعات را بین هر واحد انتقال می دهد. مانند ضربالمثل قدیمی در مورد آموزش به کسی برای ماهی گیری است: در حالی که یک الگوریتم طراحیشده با دست میتواند یک کار خاص را یاد بگیرد، این AIS ها ساخته میشوند تا یاد بگیرند چگونه خودشان یاد بگیرند. برنامهها اغلب روی سیستمهای کامپیوتری پیادهسازی میشوند و بهواسطهی این برنامه، کامپیوتر میتواند درمورد مسائلی که در اختیارش قرار میدهند تصمیم بگیرد، برنامهریزی کند یا نتیجه را پیشبینی کند. در واقع هم این سیستمهای اولیه چندان برتری در ابزارهای تشخیصی که خود پزشکان انجام میدادند نداشت.

وی به همکاری شرکت هارمان با شرکت Sacramento Kings اشاره کرد که دستاورد آن ساخت نوعی رابط کاربری منحصربهفرد است که میتوان از آن، در داخل صندلی استفاده کرد. یادگیری ماشین و مفاهیم مربوط به آن، از زیرشاخههای هوش مصنوعی هستند که به توانایی یادگیری ماشینها مربوط میشود؛ درواقع ماشینها قادرند به صورت خودکار به یادگیری و پیشرفت بپردازند بدون اینکه از قبل برای یادگیری آنها برنامهنویسی صورت گرفته باشد. بنابراین ماشینها در مکانهای مختلف قادر به کار با دادهها هستند و میتوانند با دادههای دریافت شده به ارتقای یادگیری خود بپردازند؛ یادگیری ماشین یادگیری اتوماتیک کامپیوترهاست و هدف از آن، این است که کامپیوترها در اثر کار با دادهها به الگوهای جدیدی دست پیدا کنند و تصمیمات بهتری بگیرند. به عبارت دیگر، یادگیری بینظارت به سیستم اجازه میدهد تا الگوهای درون مجموعه دادهها را به تنهایی شناسایی کند. در این راستا فناوری دادهکاوی میتواند با شناسایی الگوهای رفتاری کاربران در پلتفرمهای فروشگاهی و اجتماعی، منطق بازاریابی را متناسب با الگوهای رفتاری جامعه هدف تنظیم کند. به گزارش جی پلاس، شناسایی و ارزیابی این تکنولوژیهای در حال ظهور کمک شایانی به درک تحولات دنیا خواهد کرد ضمن این که امکان تجزیه و تحلیل متخصصان عرصههای مختلف را در آمادهسازی این بسترها فراهم میکند.

بخوان  راهنمای هوش مصنوعی

زیرا فناوریهای یاد شده بهمثابه رابط کاربریهای قدرتمند، میتوانند با پلتفرمهای گوناگون ادغام شوند و همچون قوه تشخیص گفتار انسانی و یا قوه نطق عمل کنند. TMSC سازندگان تراشه را طراحی می کند زیرا آنها تمام تجهیزات مورد نیاز خود را دارند و از نظر کیفیت بسیار خوب هستند. زیرا با انتخاب این زبان، شخص میتواند به جای وقت گذاشتن روی زبان برنامه نویسی، بیشتر روی الگوریتمها و مسائل حوزه کاری خود تمرکز کند. دادههایی که به این سیستم وارد میشود برای حل مسائل و یا گاهی بهعنوان مرجع و یا ابزار بررسی مورد استفاده قرار میگیرد. در همین رابطه توصیهگرها بهعنوان رابط کاربریهای هوشمند، امروزه توانستهاند با قرارگیری بر روی پلتفرمهای مختلف فروشگاهی، خدماتی و خبری، علایق کاربر را بر اساس الگوی رفتاری وی شناسایی کرده و نزدیکترین مطالب به نیاز و سلیقه کاربر را به او پیشنهاد دهند. وی افزود: «آنچه ما میخواهیم بدانیم این است که چه چیزی ذهن آدمی را از دماسنج و جگر متمایز میکند!

حتی بزرگان فناوری مانند بیل گیتس و الون ماسک گاهی اوقات از داستان های غیر منطقی و هشدارهای شدید در این خصوص استفاده میکنند. بنابراین، با استفاده از امکان یادگیری میتوان عامل منطقی را طراحی کرد که در بسیاری از محیطهای مختلف موفق ظاهر شود. دسترسی: در حال حاضر بسیاری از کاربران به اپلیکیشنهای وب ۳ دسترسی ندارند چرا که این پروژهها در مرورگرهای مدرن وب ادغام نشدهاند. هرکسی که به فناوری و خودروها علاقه دارد احتمالا تجربه رانندگی با تسلا را در گوشهای از ذهن خود خواهد داشت. اما با بررسی درآمد متخصصان هوش مصنوعی در کشورهای دیگر میتوان تصویری از دریافتیها در این حوزه داشت.

بنابراین الگوریتمها اجازه دارند تا نقاط داده موجود در مجموعههای داده را طبقهبندی، برچسبگذاری و یا گروهبندی کنند، بدون اینکه هیچ راهنمایی خارجی در انجام آن کار داشته باشند. این موضوع بدون تردید مایه شگفتی خواهد بود. مزیت این سیستمها نسبت به برنامههای رایج کامپیوتری این بود که قوانین در قالبی طراحی میشدند که نه فقط مهندسان کامپیوتر بلکه افراد با تخصصهای دیگر (مثلا یک پزشک) هم بتواند آنها را توسعه دهد. اگر بیل گیتس طی یک سال ۵ میلیارد دلار از ثروتش کاسته شد، لری الیسون در ماه مارس ۲۰۱۵ (حدود اردیبهشت ۹۴) چیزی در حد ۵۴ میلیارد دلار ثروت داشت اما ثروت او الان با افت ۵/ ۶ میلیارد دلار به ۵/ ۴۷ میلیارد دلار رسیده است.

از آنها میتوان جهت پردازش دادهها نیز استفاده کرد. در چنین روشهایی، پس از بررسی و مقایسه کردن نمونه دادههای موجود از بیماران قدیم که ویژگیهای سن، علائم بیماری و درجه حرارت بدن آنها بیشترین تطابق را با بیمار کنونی دارد، و بررسی اینکه چند درصد از آن بیماران به آنفولانزا مبتلا شدهاند میتوان نتیجهگیری کرد چه میزان احتمال دارد بیمار کنونی نیز به آنفولانزا مبتلا باشد». بهعنوان نمونهای از این ماشینها، میتوان از برنامه شطرنجی نام برد که در دهه ۱۹۹۰ در مسابقه با گاری کاسپاروف، قهرمان شطرنج جهان پیروز شد. با اینکه هوشمصنوعی تازه در ابتدای راه قرار دارد و چند دهه بیشتر نیست که نمودهایش در زندگی روزمره روبهگسترش گذاشته، اما همین حالا هم میتوان در بخشهای مختلف اقتصادی و علمی ردپایش را دید. آمازون برای سادهکردن فرآیند خریدی که امروزه میلیاردها نفر در سراسر جهان از آن استفاده میکنند از ترکیب هوش مصنوعی، دید کامپیوتری ( Computer Vison ) و تعداد قابلتوجهی سنسور استفاده میکند. مثلاً این ماشینها میتوانند خطی را که در آن مشغول رانندگی هستند، عوض کنند؛ البته اطلاعات در حافظه محدود برای همیشه ذخیره نمیشوند و این میتواند ضعف این سیستم محسوب شود. از نقاط ضعف سیستم آموزشی امروز این است که برای همهی دانشآموزان محتوای درسی یکسانی تدارک میبیند و به تفاوتهای فردی دانشآموزان توجهی ندارد.