افزونه‌های ChatGPT کروم عمدتاً ناخواسته هستند – اما من 4 مورد را ارزش نصب پیدا کردم


با محبوبیت ChatGPT، تعداد افزونه‌های کروم در حال گسترش است. برخی از آنها مفید هستند، اگرچه بسیاری از آنها … چندان عالی نیستند. با این حال، ما تعدادی از بهترین افزونه‌ها را برای به حداقل رساندن جستجو و به حداکثر رساندن تجربه ChatGPT در کروم پیدا کرده‌ایم.

شما نمی توانید بخشی از فرهنگ روزانه اینترنت باشید، یا حداقل فردی با دسترسی به اینترنت باشید و از گفتمان ChatGPT فرار کنید – چه بخواهید چه نخواهید. این، و پارک جنوبی به تازگی آن را پوشش داده است، بنابراین می دانید، در حال حاضر این یک معامله بسیار بزرگ است.منبع