انتشارات پژوهشگاه فضایی در نمایشگاه بین‌المللی ایرانپژوهشگاه فضای ایران با ارائه آخرین ها و توانمندی های حوزه سنجش از دور خود در سومین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی ایران ژئو حضور یافت.

به گزارش ایسنا، سومین نمایشگاه بین المللی ایران با هدف ارتقای سطح فناوری حوزه ژئوماتیک و ژئوانفورماتیک در حال برگزاری است و پژوهشگاه فضایی ایران، آخرین نمایشگاه ها و توانمندی های حوزه سنجش از دور خود را در این نمایشگاه ارائه کرده است.

در غرفه پژوهشگاه فضایی ایران، پروژه‌هایی چون ماهواره‌های خیام، ۱، ناهید۲، سامانه سار، حسگرها، مولتی روتور کلاس سنگین، بالن پارسی، سامانه ناوبری سماوی، سامانه شناسایی اطلاعات مغناطیسی و برخی پروژه‌های دیگر به نمایش گذاشته شده است.

سومین نمایشگاه بین‌المللی ایران از تاریخ ۲ تا ۵ دی ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در حال برگزاری و نمایشگاه‌های بین‌المللی می‌توانند از غرفه پژوهشگاه فضایی ایران واقع در سالن ۲۷، غرفه ۳۴ دیدن کنند.

انتهای پیاممنبع

بخوان  استفاده از ریاضیات سینی چای مراکشی برای تبدیل ربات ها به پیشخدمت های ماهر