اپل توضیح می دهد که «شارژ تمیز» برای iOS 16.1 چیست – اما فعلاً فقط در ایالات متحده است.


iOS 16.1 اکنون برای آیفون 8 و گوشی‌های جدیدتر در دسترس است و دارای ویژگی جالب ذخیره کربن است که به تقویت اعتبار سازگاری با محیط زیست اپل کمک می‌کند – و این شرکت اکنون نحوه عملکرد آن را توضیح داده است.

در یک سند پشتیبانی (در برگه جدید باز می شود)اپل بیان می‌کند که وقتی این ویژگی فعال می‌شود، آیفون شما یک نمای کلی از انتشار کربن مورد استفاده در منطقه شما به دست می‌آورد و iOS 16.1 دستگاه شما را در مواقعی که تولید انرژی پاک‌تر استفاده می‌شود، شارژ می‌کند.منبع