برداشتن تومور سرطانی توسط ربات جراح برای اولین بار

جراحی با کمترین کوچکی و کمترین تهاجم ممکن است، برش‌ها را در بدن همراه با درد، عوارض و جای زخم پس از ایجاد می‌کند.

نوجنت ۶۱ ساله می‌داند که اولین بیمار در بریتانیا است که از این طریق جراحی می‌شود. وی می‌گوید: واقعاً شگفت‌آور است که چنین اتفاقی در شهر کوچک ما در حال رخ دادن است، به ‌ویژه وقتی به شهرهای بزرگ مانند لندن یا منچستر فکر می‌کنید. سال گذشته آنقدر درد داشتم که شام ​​کریسمس بخورم. به سرعت وزن کم کردم و فکر می کنم امسال را جبران کنم و از این بابت بسیار شکرگزارم که فرصتی برای لذت بردن از کریسمس برایم فراهم شده است.

وی افزود: دستگاه گوارش فوقانی یک دستگاه بسیار شلوغ است و استفاده از ورسیوس به معنای آغاز دوره برای این تخصص است، زیرا تعداد بیشتری از بیماران، جراحی با دسترسی کمتری به آن می‌شود و با این فناوری با کیفیت بالا درمان خواهد شد.

برداشتن تومور سرطانی توسط ربات جراح برای اولین بار

یک روش جراحی با حداقل دسترسی با ورسوس

به گزارش ایسنا و به نقل از آی‌ای، یک ربات در بیمارستان سلطنتی گلوسترشایر(GRH) در بریتانیا در یک جراحی که می‌توانم آن را اولین دانستم، با برداشتن یک تومور سرطانی از گلوی یک بیمار ۶۱ ساله، جان وی را نجات داد.

هیگز جراحان بیمارستان GRH می‌گوید: برای ما مهم است که ورسیوس را از بیمارستان‌های بیاوریم تا بیمارانی که نیاز به جراحی‌های معمولی و جراحی‌های پیچیده‌تر دارند، انجام می‌دهند، تا یکی از بیماران از صحت و دقت انجام شود.

اکنون عمومی مارتین نوجنت، بیمار 61 ساله است، اما با توجه به اینکه یک تیم جراحی متشکل از سیمون هیگز و استیو هورنبی، جراحان بیمارستان سلطنتی گلوسسترشایر، از یک ربات به نام ورسیوس(Versius) که یک ربات مدرن و پیشرفته است، برای عمل جراحی یا استفاده می شود. کردند، خوب است و روحیه بالایی دارد.

بخوان  «استقامت» به زودی نمونه‌های مریخی را رها می‌کند

ورسیوس در انجام جراحی‌های معمول و پیچیده

آنا رادوک، مدیر بیمارستان گفت: بسیار عالی است که تیم‌هایی را می‌بینیم که به طور تخصصی در GRH از ورسیوس برای روش‌های درمانی پیچیده سرطان مانند این استفاده می‌شوند. ما می‌دانیم که با تهاجم کم‌کندی، نتایج را برای بهبود بهبود می‌بخشند و می‌توانند به بهبود سریع‌تر و جراحی‌ها کمک کنند.

بیمارستان GRH اولین بیمارستان در بریتانیا است که برنامه دستگاه گوارش فوقانی(GI) را با ربات ورسیوس که سال گذشته در این بیمارستان نصب شد، آغاز کرد.

یک ربات جراح برای اولین بار موفق شد یک تومور سرطانی شش سانتی‌متری را از گلوی یک مرد ۶۱ ساله خارج کند.

انتهای پیاممنبع

نوجنت می‌گوید: فرصتی برای دیدن نوه‌ها، فرزندانم و همسرم برای من بسیار مهم است. تیم جراحی این بیمارستان، زندگی من را نجات داد و من برای همیشه از آنها برای این کار سپاسگزار خواهم بود.

دستگاه جراحان دستگاه گوارش با ورسیوس یک ازوفاژکتومی(مِری‌برداری) موفق شد و یک تومور شش سانتی‌متری را از مِری نوجنت خارج کرد. معده بیمار پس از برداشتن تومور باید برداشته شود و دوباره به مِری وصل می‌شد.

مردبربری یa اِزوفحاتومی (مری) قمعنای برتهتتهتهتهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههتتااه پسدمههای پسهاهر پس هم پس هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم نیز قک هم هم انجام این عمل بیشتر برای بهترین افراد است که در مسیر مری خود تومور دارند و زمان جلوگیری از گسترش تومور است که زودهنگام تشخیص داده شود. با این عمل، بقای عمر بیمار نیز افزایش می‌یابد.

پیش از این، عمل جراحی روی مری که یک لوله عضلانی است که غذا را از دهان به معده می‌برد، از طریق جراحی باز انجام می‌شود، اما از عمل جراحی ورسیوس ممکن است یک جراحی تنها با ایجاد حفره‌ای به اندازه یک سوراخ کلید و حداقل دسترسی داشته باشد. را فراهم کرد.

بخوان  IRS در حال کار بر روی یک جایگزین TurboTax برای تسهیل ثبت مالیات شما است