تشخیص تومور مغزی بوسیله آزمایش عفونت

وزیکول خارج سلولی تولید شده توسط سلول‌های سرطانی بدون تجزیه و تحلیل در مورد استفاده از می‌شوند و این امر آنها را به یک نشانگر تشخیص زیستی بالقوه مفید تبدیل می‌کند. با این حال، روشهای تشخیص فعلی کمتر از حد مطلوب کارآمد هستند. یاسویی در این باره بیان کرد: در حال حاضر، روش‌های جداسازی و تشخیص سلول‌های خارج سلولی با دو ابزار و یک ابزار سنجشی برای جداسازی و سپس شناسایی سلول‌های خارج سلولی نیاز دارند.

تشخیص وزیکولهای خارج سلولی با استفاده از یک روش ساده

وجود وزیکول‌های خارج سلولی مرتبط با تومور(EVs) در بیماران بیماران، یکی از شاخص‌های بالقوه سرطان مغز است و استاد دانشگاه ناگویا به رهبری «تاکائو یاسویی» نیز در این مطالعه به بررسی همین موضوع پرداخته‌اند.

«تاکائو یاسویی» در این باره گفته شده است: بیوپسی مایع را می‌توان با استفاده از مایعات بدن انجام داد، اما آزمایش خون تهاجمی است. آزمایش یک روش ساده و غیر تهاجمی است زیرا دارای مولکول‌های زیستی برای اطلاعاتی است که می‌توان آن‌ها را برای شناسایی بیماری ردیابی کرد.

پژوهشگران دانشگاه «ناگویا» ژاپن در مطالعه اخیرشان از یک آزمایش ساده که می‌توان مغزی را تشخیص داد، خبر داد.

یاسویی و پروفسور یوشینوبو بابا از دانشکده مهندسی دانشگاه ناگویا با کمک همکارانش و با قرار دادن نانوسیم‌ها در پایین «پلیت چاهکی»، یک پلتفرم تجزیه و تحلیل و تحلیل جدید برای تشخیص وزیکول‌های خارج سلولی در تومور مغزی ایجاد کردند. از آنجایی که در مقایسه با سایر روش‌های مرسوم، روش‌های آزمایشگاهی برای ثبت وزیکول‌های خارج سلولی از طریق چندین بار سطحی نشان داده می‌شود، در اینجا، پژوهشگران روش سنجش معمولی پلی چاهکی را به یک سیستم سنجش پلیت چاهکی یکپارچه با نانوسیم می‌پردازند. انجام بررسی وزیکول‌های خارج سلولی بر شارژ و تحلیل و تحلیل وزیکول‌های سلولی خارج از سلول‌های غشایی را می‌سازد، بهتر می‌شود.

بخوان  سامسونگ تولید گلکسی S۲۲ FE را برای افزایش عرضه S۲۲ Ultra لغو کرد

به گزارش ایسنا و به نقل از تی ان، تعداد دستگاه های ژاپنی برای شناسایی برخی از افراد دارای نشانگرهای تشخیصی زیستی سرطان مغز در مبتلایان هستند. ساخته اند.

انتهای پیاممنبع

تحقیقات این مطالعه در مجله «ACS Nano» منتشر شده است.

همه سلول‌ها، سلول‌های خارجی سلولی را می‌سازند. وزیکول‌های خارج سلولی، وزیکول‌هایی با اندازه نانو هستند که از تبادل ژنتیکی و سلول‌های ارتباطی به سلول‌های اطلاعات پشتیبانی می‌کنند. آنها در حفظ روندهای فیزیولوژیکی از جمله رشد سلولی، رشد، تمایز و آپوپتوز نقش دارند. آپوپتوز (آپوپتوزیس) یا آپوپتوزیس، گونه‌ای از سلول‌های مرگ‌ومیر یا زوال سلولی در طی فرآیند رشد برنامه‌ریزی‌شده سلولی است که در جانداران پرسلولی به‌دنبال می‌پیوندد. تحقیقات نشان می دهد در سرطان مغز وزیکول های خارج سلولی نقش مهمی در ریزمحیط تومور ایفا می کنند و از پیشرفت سرطان و رگزایی حمایت می کنند.

تشخیص تومور مغزی بوسیله آزمایش عفونت

تیم تحقیقاتی وزیکول‌های خارج از سلولی مشتق از سلول، سلول‌های سلولی خارج از سلولی از تومور مغزی و نمونه‌های بیماران مبتلا به بیماران مبتلا به گلیوبتوما و افراد غیر سرطانی را ثبت و آنالیز کردند. با استفاده از دستگاه خود می توانند از انواع غشایی استفاده کنند.

تشخیص سرطان مغز می‌تواند برای پزشکان چالش برانگیز باشد، زیرا تومورها مواردی از شروع علائم در بیماران کشف می‌شوند. این علائم ممکن است شامل سرگیجه یا سردرد باشد که این نشانه‌ها نشانه‌های غیراختصاصی هستند و می‌توانند شرایط را نشان دهند. از آنجایی که مراقبان اولیه نمی‌توانند همه افراد را که نشانه‌های غیرصاصی هستند برای تصویربرداری از مغز ارجاع کنند، تشخیص زودهنگام سرطان مغز برای شروع درمان، همیشه امکان پذیر نیست.

بخوان  روش جدید یادگیری ماشین الگوهای داده های آینده را برای بهینه سازی ذخیره سازی داده ها پیش بینی می کند

سنجش نانوسیم یکپارچه می‌تواند وزیکول‌های خارج سلولی را با استفاده از روش ساده جداسازی و شناسایی کند. یاسویی افزود: در آینده، کاربران می‌توانند نمونه‌هایی را از طریق روش سنجش ما آزمایش کنند و تشخیص را با تغییر انتخابی آن برای تشخیص‌های غشایی خاص یا ریزآران‌های داخل سلول‌های خارج از سلولی برای تشخیص انواع دیگر سرطان‌های تغییر دهنده تغییر دهند.