تصویر جدید «جیمز وب» از یک کهکشان بسیار درخشان

این کهکشان، نزدیکترین کهکشان فروسرخ بسیار درخشان و درخشان‌ترین ادغام کهکشانی در میان سه ادغام کهکشانی نزدیک به زمین است.

برخورد این دو کهکشان مارپیچی حدود ۷۰۰ میلیون سال پیش آغاز شده و جرقه انفجاری عظیم را برانگیخته است.

به گزارش ایسنا و به نقل از ناسا، یک کهکشان فروسرخ بسیار درخشان(ULIRG) موسوم به Arp ۲۲۰ با نوری برابر با یک تریلیون خورشید در جدیدترین تصویر تلسکوپ فضای جیمز وب می‌درخشد. در مقایسه کهکشان راه شیری ما دارای نور بسیار کمتری نسبت به این کهکشان و با نوری معادل حدود ۱۰ میلیون خورشید است.

تصویر جدید «جیمز وب» از یک کهکشان بسیار درخشان

انتهای پیاممنبع

کهکشان آرپ ۲۲۰ که مانند یک فانوس دریایی در میان دریایی کهکشان‌ها می‌درخشد، در این منظره از تلسکوپ فضای جیمز وب ناسا، آسمان شب را روشن کرده است.

کهکشان آرپ ۲۲۰ که در فاصله ۲۵۰ میلیون سال نوری از ما در صورت فلکی مار(Serpens) قرار دارد، دویست و بیستمین جرم در اطلس کهکشانهای عجیب و غریب و غریب «هالتون آرپ» است.

تلسکوپ فضایی هابل ناسا هست کهکشانهای مادر را با فاصله 1000 سال نوری از هم کشف کرد. هر یک از هسته‌ها دارای یک حلقه چرخان و ستاره‌ساز هستند که نور فروسرخ خیره‌کننده‌ها در این نمای جیمز وب هستند که منفجر می‌شوند.

جدیدترین تصویر ثبت شده توسط تلسکوپ فضایی جیمز وب که مربوط به یک کهکشان فروسرخ بسیار درخشان موسوم به Arp 22 است، به تازگی توسط ناسا منتشر شده است.

در واقع دو کهکشان مارپیچی در حال ادغام، کهکشان Arp 22 را در نور فروسرخ به بهترین شکل ممکن نشان می‌دهند که آن را به یک هدف ایده آل برای تلسکوپ جیمز وب تبدیل کرده است.

بخوان  کاربران ویندوز 11: برای ویجت های صفحه قفل که ممکن است شما را آزار دهند آماده شوید (اما مایکروسافت در این زمینه کاری انجام می دهد)

تلس فضای جیمز وب کهکشان Arp ۲۲۰ را با دوربین فروسرخ نزدیک(NIRCam) و ابزار فروسرخ میانی(MIRI) خود مشاهده کرده است.

برخورد دو کهکشان مارپیچی حدود ۷۰۰ میلیون سال پیش آغاز شد.

این کهکشان در فاصله 250 میلیون سال نوری از ما قرار دارد، در واقع نتیجه برخورد و ادغام دو کهکشان مارپیچی است.

رادیوی تلسکوپ های قبلی حدود 100 بقایای ابرنواختر را در منطقه ای کمتر از 500 سال نوری نشان می دهد.

حدود 50000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Ds. .