تیم های مایکروسافت سرانجام این ابزار حیاتی کسب و کار را برای کمک به نجات کسب و کار شما اضافه می کندکسب‌وکارها در هر اندازه‌ای می‌توانند از طریق تیم‌های مایکروسافت پول دریافت کنند و بعد کاملاً جدیدی به این سرویس اضافه کنند.

پلتفرم کنفرانس ویدیویی پرداخت‌ها را ادغام می‌کند زیرا به نظر می‌رسد با اجازه دادن به آن‌ها برای درخواست پرداخت در طول جلسه تیم‌ها برای کسب‌وکارها در همه جا مفیدتر باشد.منبع