حادثه تروریستی کرمان بار دیگر چهره خشونت بار تروریسم را عیان کرددر پی حوادث تروریستی روز گذشته در کرمان و شهادت و مجروح شدن شماره های هموطنان، کارکنان و فناوران پارک فناوری پردیس پیام تسلیتی صادر کردند.

به گزارش ایسنا، در متن پیام تسلیت کارکنان و فناوران پارک فناوری پردیس آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حادثه تروریستی در شهر کرمان که به شهادت و مجروحیت جمعی از هموطنان عزیزمان منجر شد، بار دیگر چهره خشونت بار تروریسم را عیان کرد.

ضمن محکومیت این تروریستی و تسلیت آن به مردم شریف ایران، از خدای متعال برای بازماندگان صبر و برایان شفای عاجل را مسئلت داریم.

انتهای پیاممنبع

بخوان  توسعه الگوریتمی که ذهن شما را می‌خواند