درخشش‌های آنتی‌بیوتیک‌های بر طلا در درمان بیماری‌های بیماری‌ای هستند

مقابله‌های مقاوم به داروی سالانه جان ۷۰۰ هزار نفر را در سراسر جهان می‌گیرند و پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا سال ۲۰۵۰ به ۱۰ میلیون نفر افزایش یابد. «سازمان بهداشت جهانی» (WHO)، مقاومت ضدبیوتیکی را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای سلامت عمومی طبقه‌بندی می‌کند که بشریت با آن روبه‌رو است. با وجود این، توسعه آنتی‌بیوتیک‌های جدید است و معدود می‌شوند و می‌شوند، مشتقاتی از درمان‌های موجود می‌شوند.

زالس گفت: این گون که برخی از ترکیبات طلا در برابر استافیلوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین و اسینتوباکتر بومانی مقاوم به چند دارو عمل می‌کنند، بسیار هیجان انگیز است زیرا این دو باکتری، دو عامل بزرگ برای ایجاد عوامل بیمارستانی هستند.

در آزمایش‌ها، 84 درصد از ترکیبات طلا در برابر استافیلوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، بسیار مهم بودند. سایر ترکیبات طلا، در برابر باکتری‌های دیگر که همگی گرم منفی دارند، هستند. باکتری های گرم، مقاومت داخلی نسبت به آنتی بیوتیک ها دارند و نیاز به درمان های جدید برای مقابله با آنها دارند.

آزمایش‌های جدید پژوهشگران اسپانیایی روی چندین داروی مقاوم به دارو نشان می‌دهند که آنتی‌بیوتیک‌های مبتنی بر طلا می‌توانند در درمان آن‌ها باشند.

این پژوهش، در «کنگره میکروبیولوژی بالینی و بیماری‌های عفونی اروپا» (ECCMID) در کپنهاگ، دانمارک ارائه شده است.

شش علمی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند، به شرح زیر هستند.

  1. «استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین» (MRSA) که باعث آسیب‌های پوستی و سایر آسیب‌ها می‌شود.
  2. «استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس» (Staphylococcus epidermidis) که می‌تواند باعث ایجاد آسیب‌های مرتبط با کاتتر شود.
  3. «سودوموناس آئروژینوزا» (Pseudomonas aeruginosa) که باعث بروز مواردی از جمله ذات‌الریه می‌شود.
  4. «استنوتروفوموناس مالتوفیلیا» (Stenotrophomonas maltophilia) که بروز ذات‌الریه و سایر بیماری‌ها را در پی دارد.
  5. «اسینتوباکتر بومانی» (Acinetobacter baumannii) که باعث آسیب‌های خونی و مجاری زخمی و ذات‌الریه می‌شود.
  6. «اشریشیا کلی»(Escherichia coli) یا «E. coli» که عامل ایجاد‌های خونی و مجاری بیماری و ذات‌الریه است.
بخوان  روش جدید هکر‌ها برای به سرقت بردن اطلاعات کاربران

وی افزود: ترکیبات طلایی که ما مورد بررسی قرار دادیم، نسبتا ساده و ارزان هستند. آنها را می‌توان به اصلاح کرد. بنابراین، این ترکیبات، دامنه اختصاصی را برای توسعه دارو می‌سازند. با ادامه تحقیقات روی انواع دیگری از متالوآنتی‌بیوتیک‌های طلا، نتایج امیدوارکننده‌ای ارائه خواهد شد. آینده برای آنتی بیوتیک های موجود بر طلا روشن است.

طلا به داشتن ویژگی‌های ضدباکتریایی است و «متالوآنتی‌بیوتیک‌های» (Metalloantibiotics) طلاهایی که با یون طلا در هسته‌ها ترکیب می‌شوند، یک گزینه جدید و خودانگیز به شمار می‌روند.

انتهای پیاممنبع

همه سویه‌های مورد بررسی، نسبت به چند دارو مقاوم بودند. چهار مورد از این باکتری‌ها شامل استافیلوکوس اورئوس، سودوموناس آئروژینوزا، اسینتوباکتر بومانی و اشریشیا کلی، به عنوان «پاتوژن‌های در اولویت‌ها «مقاوم به آنتی‌بیوتیک، در فهرست سازمان جهانی بهداشت قرار دارند. این معناست که آنها از جمله‌هایی هستند که به نظر می‌توانند خطری برای سلامت انسان دارند. باکتری استنوتروفوموناس مالتوفیلیا که نسبت به چند دارو مقاوم است، به طور معمول در بیماران ریه به «فیبروز سیستیک» (فیبروز کیستیک) پیدا می‌شود.

گونزالس نتیجه گرفت که همه ترکیبات طلا در برابر کمترین یکی از گونه‌های مورد بررسی آزمایش‌ها بودند و برخی از فعالیت‌های آن‌ها را در برابر مقاومت‌های سلولی به چند دارو نشان دادند.

ترکیبات طلا از روشهای گوناگون برای بین بردن‌ها استفاده می‌کنند. آنها جلوی کارزیم‌ها را می‌گیرند، عملکرد غشایایی را مختل می‌کنند و به DNA آسیب می‌رسانند. نکته مهم این است که این مکانیسم چندوجهی ممکن است از ایجاد مقاومت ضد میکروبی جلوگیری کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از فیز، یک پژوهش جدید شامل ترکیبی از بر طلا را با پتانسیل درمان ابرمیکروب‌های مقاوم به چند دارو شناسایی کرده است. با توجه به ۱۹ آزمایش‌هایی که روی یک داروی سخت‌درمان و برخی از آن‌ها روی چندین آزمایش وجود داشته‌اند، پژوهشگران اسپانیایی که داروهایی را برای طلا، پتانسیل بالایی به عنوان آنتی‌بیوتیک‌های جدید دارند، مصرف کرده‌اند.

بخوان  نگاهی به وضعیت کاوشگری که قرار است حیات را در قمر مسئول کشف کند

دکتر «سارا سوتو گونزالس»(Sara Soto González)، پژوهشگر «موسسه سلامت جهانی بارسلونا»(ISGlobal) و همکارانش برای کسب اطلاعات بیشتر، فعالیت‌های ترکیبی از طلا را در برابر عوامل مختلف از گیاهان مقاوم به چند دارو انجام دادند. همه این ترکیبات متعلق به یک خانواده هستند اما ساختار آنها کمی متفاوت است.