دستیابی به دانش فنی بازیافت فلزات گرانبها از کاتالیستهای مبدل خودروبرای اولین بار از کاتالیست های مستعمل خودرو در سازمان های علمی و صنعتی ایران، دستیابی به فلزات گرانبها انجام شد.

به گزارش ایسنا، سازمان‌های پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می‌توانند فلزات گرانبهای پالادیوم، پلاتین و رودیم را از الیست‌های مستعمل خودرو به شیوه نوین بازیافت و دانش آن را تدوین کنند.

کاتالیست‌ها، مبدل‌های به‌کار رفته در اگزوز خودرو هستند که قادرند گازهای خروجی موتور خودرو را به گازهای بی‌ضرر تبدیل کنند. این کاتالیست‌ها شامل یک پایه سرامیکی بوده که فلزات پالادیوم، پلاتین و رودیم روی آن پخش می‌شود و به طور معمول عمر مفیدی در حدود 40 تا 80 هزار کیلومتر کارکرد خودرو دارند و یکی از منابع اصلی و مهم برای بازیافت فلزات گروه پلاتین به شماره می‌روند. .

در حال حاضر به دلیل عدم دسترسی به دانش فنی در صنعت صنعتی یا نیمه‌صنعتی، بازیافت فلزات از کاتالیست‌های مستعمل خودرو در داخل ایران امکان پذیر نبوده و برای بازیافت باید به خارج از کشور ارسال شود. با توجه به وارداتی بودن این فلزات از یک طرف و اعمال تحریم‌ها از طرف دیگر، دستیابی به دانش فنی بازیافت این عناصر در داخل کشور گامی بزرگ در جهت نیل به خودکفایی در حوزه عناصر کمیاب خواهد بود که مانع از خروج کشور از تعداد زیادی ارز شود. از کشور نیز خواهد شد.

محققان سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران پس از موفقیت آمیز بازیافت این نوع از کاتالیست‌ها، دانش فنی بازیافت فلزات پالادیم، پلاتین و رودیم از کاتالیست‌های مستعمل خودرو را در نیمه‌صنعتی بومی‌سازی کرده و آماده ساخت به صنعت ویژه صنایع خودرویی کشور می‌شوند. .

بخوان  بیماری های قلبی با تتوی الکترونیکی

درصد خلوص عناصر تولیدی از این نوع کاتالی‌های مستعمل، نه تنها با نمونه‌های شرکت‌های مطرح در زمینه بازیافت‌ جهان برابری می‌کند، بلکه از مزیت‌های دیگری از جمله عدم تولید پساب و سازگاری با محیط زیست نیز می‌شود. همچنین هزینه بازیافت داخلی هر کاتالیست مستمل در مقایسه با قیمت مشابه خارجی به مراتب کمتر است و با این روش، سالانه فروش قابل توجهی از آلومینا، منیزیم و سرشماری تحت عنوان محصولات جانبی آن امکان پذیر خواهد بود.

به نقل از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، در همین رابطه، دانش فنی بازیافت فلزات گرانبهای پالادیم، پلاتین و نقره از کاتالیست‌های مستعمل صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی نیز در حال انجام است که نتایج آن بزودی در اختیار قرار خواهد گرفت.

انتهای پیاممنبع