رفع اشکال بازی ویندوز 11 اکنون برای همه در دسترس استهمانطور که می دانید ویندوز 11 در ماه نوامبر با یک باگ ناگوار مواجه شد که باعث لکنت نرخ فریم در برخی بازی ها با به روز رسانی 22H2 شد، همانطور که ممکن است مطلع باشید، اما اکنون این مشکل توسط مایکروسافت به طور کامل حل شده است (پس از اینکه درمان در آزمایش ماه گذشته اجرا شد) .

واضح است که همه چیز با آن فرآیند آزمایش به خوبی پیش رفت بلیپ کامپیوتر (در برگه جدید باز می شود) اعلام کرد که عرضه اصلاح کامل برای همه کاربران آسیب دیده ویندوز 11 اکنون در حال انجام است. بنابراین هر کسی که قبلاً تحت تأثیر بلوکی قرار گرفته است که مایکروسافت روی به‌روزرسانی 22H2 قرار داده است (یا همان طور که غول نرم‌افزار دوست دارد آن را حفظ کند) می‌تواند ارتقا را نصب کند.منبع