ساخت دستگاه پرتودهی فرآورده های خونی پژوهشگاه علوم هسته ای به فاز بالینی رسیدرئیس پژوهشکده کاربرد پرتوها در پژوهشگاه علوم و فنون‌ها با اشاره به روند و طراحی ساخت دستگاه پرتودهی فرآورده‌های خونی، گفت: این دستگاه در این پژوهشکده به تولید رسید و با تفاهمنامه‌ای که با دانشگاه علوم پزشکی تهران منعقد شد، این دستگاه فاز اجرای بالینی را وارد کرد. می شود.

دکتر کاشیان در گفت‌وگو با ایسنا گفت: چند سال درخواستی از سازمان انتقال خون مبنی بر نیاز آنها به سیستم های پرتودهنده خون به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان جمهوری ارائه شده بود. شرکت های عمده تولید کننده سیستم های پرتودهی خون از کشور کانادا و آلمان هستند.

وی افزود: با توجه به افزایش نرخ ارز و همچنین مشکلات ناشی از اعمال تحریم‌ها علیه کشور، ورود این سیستم‌ها به کشور با چالش‌های فراوانی که وجود داشت. از این رو سازمان انتقال خون به دنبال مسیری برای تولید این دستگاه‌ها در داخل کشور بود.

کاشیان با بیان این که این نیاز به همکاری با پژوهشگاه علوم و فنون وجود دارد، اظهار کرد: بر اساس این قالب در قالب تفاهم نامه که در میان پژوهشکده کاربرد پرتوهای این پژوهشگاه با معاونت علمی منعقد شد، اقدام به طراحی سیستم های پرتودهی فرآورده های خون کرد. دستگاه ساخته شده نیاز به ارزیابی‌های بیولوژیکی داشت که با همکاری سازمان انتقال خون این ارزیابی‌ها انجام شد.

رئیس پژوهشکده کاربردهای پرتوها در پژوهشگاه و فنون هسته‌ای، بررسی می‌کند: معمولاً هر دارویی که در کشور تولید می‌شود و قرار می‌گیرد مداخلات پزشکی شود، لازم است ارزیابی‌های پیش بالینی یا بیولوژیکی در مورد آنها انجام شود و دستگاه‌هایی که ما طراحی کنیم. همچنین نیاز به ارزیابی‌های بیولوژیکی داشت و بعد از این مرحله، ارزیابی‌های بالینی اجرایی می‌شود.

بخوان  ChatGPT ممکن است با کمک جانی آیو، دستگاه هوش مصنوعی شخصی اختصاصی خود را دریافت کند

وی در این باره توضیح داد: در ارزیابی‌های بالینی، فرآورده‌های خونی که توسط این دستگاه پرتودهی می‌شود، به بیمار می‌شود و بیمار مورد بررسی قرار می‌گیرد که مددکاری در نظر گرفته می‌شود. در حالی که مشکلی برای وی ایجاد نشده باشد.

کاشیان گفت: بر اساس تفاهم نامه های میان پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای و پژوهشکده انکولوژی، سلتراپی و هماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران به منظور اجرایی سازی فاز بالینی این دستگاه به امضا رسید. طبق این تفاهم نامه قرار است به مدت یک سال با دریافت رضایت نامه از پزشکان، پرتودهی به آنها تزریق شود.

به گفته این محقق با اثبات نتیجه‌بخش بودن این دستگاه در فاز کلینیکال(بالینی)، این نوع سیستم‌ها به تولید انبوه خواهند رسید تا در اختیار سازمان انتقال خون و بیمارستان‌های قطب پیوند قرار گیرند.

توسعه سیستم های پرتودهی فرآورده های خونی

وی با اشاره به کاربردهای این دستگاه، گفت: بر اساس استانداردهای جهانی، بهتر است که کلیه خون و فرآورده های خونی که به داروها تزریق شوند، تحت پرتودهی قرار گیرند. ممکن است که تزریق دارو به فرد مشکلی ایجاد نکند، ولی برای آن دسته از بیمارانی که از نظر سیستم ایمنی مشکل دارند، می‌توانند از بیماری‌های سرطانی و کسانی که سلول‌های بنیادی را پیوند می‌دهند و همچنین نوزادان نارس که با سیستم ایمنی خطرناک هستند، تزریق شود. ، ممکن است عوارضی را ایجاد کند.

کاشیان ادامه داد: زمانی که خون به افراد تزریق می‌شود، شرایط پیوند اعضا، پیوند خونی ایجاد می‌شود که ممکن است از سویی، این خون پس زده شود.

رئیس پژوهشکده کاربرد پرتوها در پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، افزود: از این رو در این دسته از افرادی که دارای سیستم ایمنی ضعیف هستند، باید تزریق خون، پرتودهی شود.

بخوان  نورونهایی که خطر را بو میکشند!

اطلاعات پرتودهی فرآورده های خونی

کاشیان با بیان اینکه اشعه‌هایی که طی پرتودهی به فرآورده‌های خونی داده می‌شود، ۲۵ گری است، گفت: وقتی خون تزریقی وارد بدن می‌شود، T سل‌ها شروع به تکثیر می‌کنند و در این شرایط فرد مبتلا می‌شوند و در نهایت جان خود را از دست می‌دهند. دست می دهد.

وی اضافه کرد: در روند پرتودهی، ت سل‌ها غیرفعال می‌شوند.

انتهای پیاممنبع